روستاهای شهرستان داورزن – خراسان رضوی

روستاهای شهرستان داورزن – خراسان رضوی

باشتین

اسماعیل اباد

بادسرخ

بفره

جلال اباد

جهان اباد

علی اباد

مزاربفره

مهراباد

نامن

برزوی

باشتین

فیض اباد

حسین اباد

ریوند

کیف

باغشت

تاج اباد

زردکوهی

ساروق

شهرایین

فشتنق

مزینان

امین اباد

پهنستان

پی سخاره

جنت اباد

ده نو

علی ابادبالا

علی ابادپایین

مزینان

بهمن اباد

بیزه

مور

ابرود

غنی اباد

نهالدان

سویز

کاهک

کاه

صدخرو

اصحاب کهف

اهوان

بروغن

بزدج

بندزیر

بهنگر

چشام

سنقر

گاوگل اباد

گوش خره

بنگ

کوشک باغ

مقیسه

مهر

باقراباد

خسرواباد

شهراباد

کمیز

اسداباد

چوبین

طزر

بادقوس

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *