روستاهای شهرستان ششتمد -خراسان رضوی۲

روستاهای شهرستان ششتمد -خراسان رضوی۲

تکاب کوه میش

اب شور

ترکن

غزالبلاغ

جعفراباد

سراب چوبند

سعداباد

طرسک

کرک

کسکاب

کفگیری

گودال

تندک

شهرسوخته

قاسمی

مج

مهرنشانی /مهرشاهی

ربع شامات

النگ سفلی

بالاکول

تک سرخ

حاجی گوش کال

دزگنج

ده نو

دین جان

سرخان

سرکوه

سلم اباد

شکراباد

شوراب

شیربر

عباس اباد

قلعه گوک

قلمبک

کالو

کالوی سبز

کاهک

کج درخت

گلستان

میچک وشایک

میدانک

میشاب

شیربربالا

البلاغ

بیروت

خرسف

چنار

حسن اباد/حسن اباد سبد

روشن اباد

سبه

قلعه میدان

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *