روستاهای شهرستان خوشاب / خراسان رضوی

روستاهای شهرستان خوشاب – خراسان رضوی

دره یام

مشکان

گوئ

نوروزی

خرتی

ولی گرمان

هنده در

امان اباد /امین اباد

برچینگی

خسرعلیا /خسوعلیا

داراب

یام

فضل اباد /فضلو

قو قلی

فصیح خان

امام زاده شیخ محمد

قره تکان

قوجاق /جوقاق

علی زنگی

گراب

دهنه شور

سرخ

ینگ

ابروان

دیوانگاه

نشیب

عادل اباد

دربند

درگاه اباد

سیمان

عباس اباد

گل گنبد

دهنو

ابراهیم اباد

اردنج

بابا لنگر /بابالنگو

بسک

حسین اباد

کاهان /کاهان بالا

کوشک

کوه دره

ملک اباد /ملک شاه

نظراباد

کاهان پائین

سلطان اباد

حسن اباد

حسینی

داشخانه /داشخان تکاب

رسول اباد

روکی

شوراب

عبدهی سفلی

علی اباد

قاش انجیل

قمشلق

محمداباد

موش اباد

نظام اباد

یلباش

امیراباد

تکلو

حسین اباد

سیداباد

سیدابادجدید

طاهراباد

گنج اباد

چهارباغ

بلقان اباد

خوشاب

سراجه

علیک

کیخسرو

طالبی

فوجی

ترخاص

سوزنده

زرقی

نوراباد

رباطجز

حجت اباد

رباط جز

عبداله اباد

طبس

نوده ارباب / نوده انقلاب

استانه

افسریه

امین اباد

انوار

باغ پز

برقبان

پس سفید

تاون

حاجی کل

حسین ابادسفلی

خونی مولا

دانشمند

دلوباغ

ده قربان

رمش

رودخانه

سبزواری

سرق بینی

سرکوه

صبریق

علی اباد

علی اباد

علی شادی

عین اباد

فرخ اباد

قارضی

قیص اباد

کشف رود

کمرمیرزاعلی

کورچنار

گاوخان

گردباغ

گنج اب

گنج حور

مشکدر

نودهان

نیک

هنداباد

اب نو

سررودخانه سفلی

سررودخانه علیا

طبس

الشکی در

شیرخان

یحیی اباد

چرو

شم اباد

کاشک

چاهک

داشخانه

درفک سفلی

بازقند

درفک علیا

رودسراب

عنبرستان

جنت اباد

حسن اباد

دیواندر

عنابستان

نصراباد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *