روستاهای شهرستان فردوس – خراسان جنوبی

روستاهای شهرستان فردوس – خراسان جنوبی

برون

اب دریک

برون

بکری پائین

خانیک

عزم

لجنو

ابدکی

انارون

بذگی

باهاباد

پیوال زرد

پتک بالا

پتک میون

افقو

امرودکان

انارستانک

فرخنده

اولنگ

اولنگ شوران

دوقل کوه

چشمه خانم

پتک پائین

حجرک

خرو

ظهر

ده علی

حومه

شریفاباد

ابراهیم اباد

تجینو

حسن اباد

حسین اباد

خانکوک

رباطخوش اب

کال شور

کجه

گل پخون

مرغزار

نشم اباد

همت اباد

طاهریه

شادکی

رباط شور

انکه

بزنگه

برجک

علی اباد

کشمون نقاب

اکبراباد

حبیب اباد

رباطسنگ

قنبراباد

شوراب

باغستان

باغستان علیا

بلکی

بیدسگان

بیدعلی

پودانک سفلی ( پودافک جعفر)

پودافک حیدرپودافک سفلی )

تک چنار

تک سنگ بست

تک سیاه کوهی

تک شالی ( تک شاولی )

تک کمری

جران

حاجی اباد

خادم اباد ( ختم اباد )

خانیک

ده حاجی

ده نو

رحمت اباد

سربیشه

سرخاویج

شاه اباد

شوراک ( شیروک )

عباس اباد

عباس اباد/عباس اباد مصیبی

علی اباد

فتح اباد

فریدونی

قسم اباد ( قاسم اباد )

گاوبیلی

لطف اباد

خوش منظر

باغستان سفلی

مهرانکوشک

درگور

فنوت

مهوید

باداموک

ترشیزوک

گستج

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *