روستاهای شهرستان سرایان – خراسان جنوبی

روستاهای شهرستان سرایان – خراسان جنوبی

آیسک

بنداخوند

باغستان ایسک

بهگرد

اسپدنگ

انجیربز

اویز

باغبربالا

باغبرپائین

بنی خانیک

پیش نسایی

تنگل سفلی

تنگل علیا

تک دودختره

بغداده

ازدک

اسپور

تلخی

تلخ اباد/حاجی اباد

حجت اباد

خوشترسفلی

زابر

سراب بالا

گله چاه

گلستان طالقانی

هلرنگ

میان تک

گزنشک

چرمه

خوشترعلیا

عمرویی

خطناقه

درچنار

سراب

گزبو

لشرود

مرغزار

مندیلی بالا

یمبو

معصوم اباد

خشکو/خاشکو

سه قلعه

جوادیه زنگو

حسن اباد

زنگو

دوست اباد

حسامیه

عباس اباد

ترش اپ

حسین اباد

احمد اباد

وحدت کامرود

چشمه اشترزا

سفیداب

بسطاق

گوش میر

ایستوچاه

اتحادسادات

جعفراباد

خازمین

خوش اب

راویج

قاسماباد

کامرود

خوشاب

سرگیلو

شورک

گوراب (چشمه گوراب )

مصعبی

باغستان سرند

خاوربالا

سلام سفلی

سلام علیا

مندیلی پائین

نوده کریم

نوکج

هرمزعلیا

استان سیاه

علی اباد

کریمو

نوده

کوه سفید

تک سنگک

بوسی

خورزاد

نوبهار

مصعبی

سرند

ابامنصوری

امین

بیشه گان

خاورپایین

خانکوک

دره پر

نرم

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *