همگین – دهاقان – اصفهان

سایتها و وبلاگهای روستای همگین
شهرستان دهاقان – استان اصفهان
hamgin.blogfa.com

hamgin.rozblog.com/
malekeashtarbasij.parsiblog.com/

دهستان همگین ..شامل روستای همگین .روستای قمیشلو .روستای دزج واقع .در۱۲۰کیلومتری غرب استان اصفهان .منتهی الیه غرب درکوهپایه های دامنه کوههای البرز .درهمسایگی بام ایران. شهرستان بروجن .بلندترین نقطه استان اصفهان.یکی از روستاهای کهن وقدیمی منطقه سمیرم سفلی .    مطابق گفته هاوحدث وگمانهای نزدیک به یقین وتحقیقهای بعمل آمده .همگین باقدمت بیش از ۲۵۰۰الی ۲۷۰۰ سال قبل از میلاد مسیح .در مسیر بین دهاقان وبروجن در۳۵کیلومتری غرب شهرستان شهرضا میباشد .آثار بجای مانده از عهدباستان .-۱پایه های دوطرف سدخاکی آببندی است بنام بند گوئری (بندگبری )برروی رودخانه همگین در۳ کیلومتری جنوب روستا قراردارد ۲ -آثار خانه های سنگی گبری درکوههای مشرف ودیدرس اطراف روستایادگارهای بجامانده ازآن دوران است.

 

نام همگین درفرهنگ دکتر محمد معین چنین آمده است :همگین .ده.دهستان سمیرم

پائین (سفلی)بخش حومه شهرستان شهرضا در۳۵کیلومتری جنوب باختر شهرضا .

جلگه .معتدل .۸۱۴ سکنه داردمحصولاتش میوه .لبنیات .وصنایع دستی زنان جاجیم بافی است .

درفرهنگ دوجلدی عمید همگین به معنی :همه .همه کسان .گروه وجماعت حاضر -جمع همگن همگنان .همگون -همگونه شبیه  (همگین ..کلمه پهلوی است ).

این تعریفهائی است که در این دوفرهنگ لغت به چشم میخورد .

دراقوال وتعاریف پیشینیان وگذشتگان ومعمرین این نظرمعروف ومتداول بوده که همگین ازبه

هم پیوستن چندین روستای اطراف .مانند:دهکده .(مقابل جدول قنات عباس آباد)وده آسیاب  کهنه (نزدیک  چشمه علی )وقلعه محصور درکندک (خندق )اصلی روستابوجود آمده وبه  اصطلاح همگیر شده اند . وبعدهابراثرتکرارومرورزمان تغییر کرده و همگین شده .ولی این نظرنمی تواند تعریف جامعی دراین موردباشد .چون این اسم اززبان پهلوی گرفته شده وریشه دراعماق تاریخ داشته . 

                موقعیت جغرافیایی همگین:

همگین مساحتی  درحدود۴۰۰ کیلومتر مربع در۱۶کیلومتری غرب دهاقان و۱۷کیلومتری بروجن باعرض جغرافیایی ۵۱درجه و۲۲دقیقه و۱۲ثانیه واقع شده است .حد اقل ارتفاع ازسطح دریا

۲۲۳۵متر وحد اکثر ارتفاع ۳۳۵۷متر ازسطح دریا می باشد.شیب زمین هاوکوه پایه ها وکوه هاودره هاعموماغرب به شرق وجنوب به شمال است .وجزئ سرزمینهای بلند همجواربام

ایران حوضه آبریزوآبخیز منطقه سمیرم سفلی میباشد .بدین معنی حوضه آبگیری وپالایش آببرفهای کوهها ودامنه های جنوبی این منطقه توسط ۲-رودخانه که از اطراف همگین سرچشمه میگیردودرروستای دزج این دورودخانه بهم می پیونددپس از طی مسیر بنام رودخانه شور به

تنهارودخانه مرکزی ایران (زاینده رود میریزد. (البته این رودخانه هافصلی میباشد) .

***********
منطقه همگین .به دلیل برخورداری از تودهای هوای غربی وقرارگرفتن دردامنه رشته

کوههای زاگرس وبارش نزولات آسمانی دارای زمستانهای تقریبا سرد وطولانی وتابستانهایی  نسبتا معتدل می باشد .

 به گونه ای که متوسط درجه حرارت درتابستان حدود ۲۲.۵درجه سانتی گراد ودر زمستا ن

متوسط آن ۲درجه سانتی گراد زیر صفر می باشد .ودمای آن سالانه حدودا -۴ درجه سانتی گراد است .      بارندگی درمنطقه

طبق محاسبات ایستگاه هواشناسی همگین متوسط بیشترین بارندگی دراسفند ماه به میزان ۱۵۸.۹میلی متر وکمترین آن درشهریورماه -۰- میلیمتر گزارش شده است .

درطول سالها تقریبا بطور متوسط درتمام ماههای سال به جز ماههای مرداد وشهریور

ریزش جوی وجود دارد .وبطور کلی بارندگی در این منطقه از مهر ماه شروع می شود وتااواخربهار درسالهای آبسالی کم وبیش ادامه داشته .که میتوان این طور بیان نمود که از کل بارندگی سالانه ۵۱/بارش درزمستان .که حدود ۴۵/ آن بصورت برف وبقیه نزولات بصورت باران می باشد .و۳/ بارندگی در فصل تابستان .وبقیه بارش در فصل بهار وپائیز خواهد بود .

لازم به ذکر است که درگذشته های نه چندان دور به گفته .بزرگان ومعمرین زمستانهای بسیار سرد وسخت  در سالها ی ترسالی راپشت سر گذاشته اند .

         همگین دارای -۲ سد آب بند خاکی شنی است .

   ۱-یکی ازآنها درجنوب غربی همگین برروی رودخانه کوچک درمسیر دره دام غزالو که درچند سال اخیر باارتفاع           وعرض            متر جهت جلوگیری ازخرابی خطر سیلابهاوهدر رفت آنها وذخیره سازی احداث گردیده است .این سد توسط           

                             احداث شده .

 ۲-سد خاکی  دیگریدرمسیر رودخانه بزرگ همگین .حدود ۱۰۰۰متر بعداز چشمه حیدر بین پوزه صفرکشته وشکفت جوی آغل به همان منظور دردست اقدام است وتقریبا کارهای عمده آن به پایان رسیده که ارتفاع این سد حدود ۱۲ متر باعرض تقریبا متر می باشد.

*************

مردم سکنه همگین .قبل از طلوع اسلام .طبق شواهد وقرائن مشخص .پیرو دین حضرت زرتشت (ع ) بودند.

باطلوع وظهورخورشید مقدس اسلام درهمان  قرن یکم  هجرت بگفته پیشینیان .که سینه به سینه به مارسیده .بدون مقاومت همگام بادیگر مردم اطراف منطقه سمیرم سفلی به دین مبین اسلام گرویده ومشرف به این دین مقدس شدند.    . باروی کار آمدن حکومت صفویه ومرکزیت یافتن تشیع ورسمی شدن مذهب حقه جعفری درایران .چنانچه از بررسی تعدادی ازسنگ نوشته های قبور مومنین مدفون درقبرستان همگین بعمل آمد مردم شیعه وپیرو ولایت علی بن ابیطالب (ع )در این روستا بیشتر اسامی فرزندان ذکور واناس خودرا مزین ومتبرک به نام ائمه علیه السلام ودختران وزنان آن بزرگواران مخصوصا مولای انس وجان حضرت علی علیه السلام می نمودند .بصورتیکه یاپسوند نام مقدس علی را برفرزندان پسر خود داشته .مانند .کرمعلی .قربانعلی . مرادعلی جان علی وغیره …ویاپیشوند نام مقدس علی داشته مانند .علی پناه .  علی محمد .علی کرم .علی مراد وغیره .وهمواره تاکنون تمامی مردم افتخار شیعه بودن راداشته ودارند .

لازم به ذکر است .که ریشه تاریخی وعلاقه ایرانیان به تشیع راباید درهمان اوایل ظهوراسلام جستجوکرد .به دلیل ارادت ایرانیان به جانشین پیامبر اسلام( ص) حضرت علی بن ابی طالب (ع) .  دیگری حضور -۳- ساله امام رضاعلیه السلام درایران درزمان مامون عباسی .وبعداز آن حاکمان شیعه آل بویه .وپس از مدتی. حکومت ایلخانیان باعث شد فصل جدیدی ازتاریخ تشیع آغاز شود .وزمینه برای گسترش تشیع فراهم گردد.تابه قدرت رسیدن خاندان صفوی .                                

همزمان باانقلاب اسلامی ایران. به رهبری حضرت امام خمینی بنیانگزار جمهوری اسلامی مردم این منطقه همبستگی خودرا اعلام نموده وبه انقلاب اسلامی پیوسته ووفاداری خودرا به انقلاب نشان دادند .همچنانکه درطول ۸سال جنگ تحمیلی جهان کفر به سرکردگی آمریکای جنایتکار ومباشرت صدام حسین کافر نوکر دست نشانده آمریکا علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی .مردم همگین .چه درپشت جبهه درامر تولید  محصولات کشاورزی ودامی فعالیت می کردند وچه در جهت پشتیبانی جبهه وجنگ درجمع آوری کمکهای مردمی .وتهیه مایحتاج رزمندگان درحد توان وبضاعت خود کمک کردند .

وهمچنین باحضور خود درجبهه ها همراه بارزمندگان دیگر درصحنه دفاع ازآب وخاک ومیهن اسلامی خود بودند .در این خصوص تعداد ۱۲نفر شهید ویک نفر هم شهید جانباز   تقدیم نظام واسلام نمودند . که اسامی وتصویر شهیدان مزین وبه سمع ونظر شما عزیزان خواهد رسید .

وتعدادی هم دراین راه مقدس مجروح ومصدوم وشیمیائی هستند. که سند افتخار زنده برای این روستامی باشند .که همه آنها برای ما گرامی ومحترم هستند .

وقبورشهدا همچون چراغی پرنور درابتدای مزارها می درخشند ومردم قبل از اینکه برمزار عزیزان وگذشتگان خود فاتحه بخوانند .به زیارت شهدارفته وبرای آنان فاتحه خوانده وطلب غفران ورضوان می کنند .روح همه شهدا وگذشتگان باامام شهدا وسلارشهیدان امام حسین (ع)شادباشد .      این راهم اضافه کنم .که مردم خوب وباصفای همگین .درتمامی انتخابات انجام گرفته ازاول انقلاب  تاکنون از زن ومرد. پیروجوان باحضور   صد درصدی خود درانتخابات شرکت نموده واین کاررا جزئ دستورات وواجبات دینی خود میدانند. وهیشه بالاترین رای ماخوذه رادرمنطقه نسبت به جمعیت ساکن داشته است.درود برشما مردم                                    هییات در همگبن

               همگین دارای ۳- هیئت مذهبی فرهنگی میباشد : 

۱-هیئت حضرت قائم آل محمد  (عج ) تاسیس درسال ۱۳۵۷ .         

 ۲– هیئت حضرت  ابوالفضل العباس علیه السلام تاسیس درسال ۱۳۷۲  .                   

۳–هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام تاسیس در سال ۱۳۸۹ .                      

که پیوسته در مراسمهای مختلف جشنهای میلادوعزاداریهای حضرات ائمه هدی(ع)

 مخصوصادرعزای سالارشهیدان امام حسین (ع)۱۱روز اول محرم الحرام هرساله در دسته های منظم وباشکوه .وسیاه پوش    سینه زنی وزنجیرزنی باآلات وادوات مربوطه. مانندعلم بیرق وپرچم وطبل وسنج درمسیر های مختلف روستا مشغول عزاداری می باشند وبااشعار ناب ازشاعران متعهد ومعروف بانوای خوش نوحه خوانی ومداحی می کنند.معمولاافرادی که از روستا مهاجرت کرده اند برای روزهای تاسوعا وعاشورا درهمگین حضور پیدا کرده.ودراین مراسم مذهبی .سیاسی تاریخی شرکت وعزاداری نموده  . وخودرارامتبرک می کنند .دراین روزها دراکثرخانه ها نذری داده می شود. وازمردم عزادار پذیرائی به عمل می آورند  .  درشبهای هفته دعای توسل ودعای روح بخش کمیل برقراروقرائت می شود .

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *