روستاهای شهرستان عنبرآباد استان کرمان۱

روستاهای بخش جبالبارز جنوبی – شهرستان عنبرآباد – استان کرمان

بخش جبالبارز جنوبی به مرکزیت شهر مردهک مشتمل بر ۱۷۹ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیرمی باشد:

الف – دهستان مردهک

——————————————————–
به مرکزیت شهر مردهک مشتمل بر ۶۳روستا،مزرعه ومکان به شرح زیر:
۱ – آب سردوییه، ۲ – بوالفتح، ۳ – تل سمند، ۴ – توکل‌آباد، ۵ – جوزنان،   6 -حاجی‌آباد،                        7 – حسین‌آباد، ۸- حسین‌آباد آبسردوییه، ۹ – حضرت امیر، 10 -‌حنا،۱۱- خوشکدان کهور، ۱۲دایمک، ۱۳ – درملکی، ۱۴ – ده حسن،  15 – دهنو،۱۶ – زاخت، 17- زهرایی، ۱۸ – سعدآباد، ۱۹ – شکرگان، ۲۰ -‌علی‌آباد،  21 – سوختگان، ۲۲ – سمیلی  ،۲۳ – کغارکی، ۲۴ – کنارستان، ۲۵ – کوشک، 26 – کوشک مور،۲۷ – کویز سفلی، 28 – کویزعلیا، ۲۹ – گنج‌آباد،۳۰ – گنج‌آباد،۳۱ – گنج‌آباد، ۳۲ – مردهک، ۳۳ – ملک‌آباد، 34- مهدی‌آباد، ۳۵ – نورک،  36 – موتور عشایری حاجی‌آباد ۳۷ – موتور شماره یک حاجی‌آباد، ۳۸ – موتور ۲۳۶ گسترش،۳۹ – موتور ملت‌خواه، ۴۰ – شرکت بلال حبشی،  ۴۱ -پتکوه، ۴۲ – دودهنه‌ای، ۴۳ – سورو،  44 – موتور شماره ۳ حاجی‌آباد، 45- موتور نوزده گسترش، ۴۶ – موتور شماره ۵ حاجی‌آباد،۴۷ – موتور شماره ۲ حاجی‌آبا، ۴۸ – مشاع شماره ۱۲۱ دانمارک، ۴۹ – موتور یزدیها،  ۵۰ – موتور‌شماره ۷۷ گسترش،  51 – موتورشماره ۹۸ مشاع گسترش،  ۵۲ – موتور  127 گسترش، ۵۳ – موتور شماره ۲۴ گسترش، ۵۴ – مشاع۳ سعیدآباد، ۵۵ – مشاع ۲‌سعیدآباد، 56 – مشاع ۲ سعیدآباد، ۵۷ – مشاع ۷ سعیدآباد،
۵۸ – حمیدآباد  59- پاقلعه ۶۰- ملک اباد  61- نیروگاه  62- گلوییه  63- چاهک

‌تذکار – نام روستاهای ردیف ۲۰ و ۲۹ دهستان فوق قبلاً سگین – گلوگنده بوده که بر
اساس این تصویب‌نامه به علی‌آباد و گنج‌آباد تغییر می‌یابد.

ب – دهستان گرم سا ر
——————————————————–
‌به مرکزیت روستای گرم سالار رضا مشتمل بر ۵۵ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ – آب رخ، ۲ – اشکم کوه، ۳ – امجزیه، ۴ – بارده، ۵ – برنکین، ۶ – پشت قلعه، ۷ –
حجت‌آباد، ۸ – درچشمه، ۹ – درزران، ۱۰ – ده منصور، ۱۱ – دیدرک،۱۲ – زریپ، ۱۳ –
رودآب، ۱۴ – رود فرقی، ۱۵ – شیخ‌آباد، ۱۶ – سولوییه، ۱۷ – فهاد، ۱۸ – قصبه، ۱۹ –
غیک شیخان، ۲۰ – غیک هریدان، ۲۱ – کرور، ۲۲ -‌کنارزاغان، ۲۳ – کنار سبز، ۲۴ –
کویران، ۲۵ – گرمریز، ۲۶ – گرمسالار رضا، ۲۷ – مجتمع کشاورزی، ۲۸ – وروار، ۲۹ –
ووود، ۳۰ – هریدان، ۳۱ -‌وروآرسفلی، ۳۲ – سرزه، ۳۳ – آبشار، ۳۴ – شه‌درزا، ۳۵ –
باغ آهن، ۳۶ – بندر، ۳۷ – خاتون مرده، ۳۸ – درکم، ۳۹ – خراب، ۴۰ – درجگان، ۴۱
-‌درانجیروییه، ۴۲ – بگوولی، ۴۳ – هنو، ۴۴ – گردنه اشتر، ۴۵ – گزآباد تلمبه
عشایری، ۴۶ – مشاع ۱ گزآباد، ۴۷ – مشاع ۲ گزآباد، ۴۸ – مشاع ۳ گزآباد، ۴۹ -‌مشاع ۴
کزآباد، ۵۰ – مشاع ۵ کزآباد، ۵۱ – مشاع ۶ گزآباد، ۵۲ – مشاع ۷ گزآباد، ۵۳ – مشاع ۸
گزآباد، ۵۴ – مشاع ۹ گزآباد، ۵۵ – مشاع ۱۰ گزآباد
‌تذکار – نام روستای ردیف ۱ دهستان فوق قبلاً آبخران بوده که بر اساس این
تصویب‌نامه به آب رخ تغییر می‌یابد.

ج-دهستان نرگسان

——————————————————–

مرکزیت روستای کلجک مشتمل بر۶۱روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ – آغین، ۲ – استارم، ۳ – انجیرک، ۴ – نسیم‌آباد، ۵ – باغ دنبار، ۶ – بندر
ذولفقار، ۷ – بنگلو، ۸ – بنگلو، ۹ – بن نیازان، ۱۰ – پای تم، ۱۱ – پشت رود، ۱۲
-‌تیدران، ۱۳ – ذولافقار، ۱۴ – تبک پبش، ۱۵ – جوادیه، ۱۶ – حاجی‌آباد، ۱۷ –
درابراز، ۱۸ – درب زیارت، ۱۹ – دوکوهک، ۲۰ – رزدر، ۲۱ – روخانه جوی  ،۲۲ – زمین سنب،۲۳ – سرجنگل عشایر، ۲۴ – شنته، ۲۵ – شیرکشی، ۲۶ – طلالی،  27 – قلعه زنگبان، ۲۸ – کلجک، ۲۹ – کنجدشار، ۳۰ – کوشک، ۳۱ -‌ رستم‌آباد،  32 – مارکان، ۳۳ – نرگستان، ۳۴ -کنارجو لامه، ۳۵ – بهبود، ۳۶ – بندر تورک، 37 – آبگرم، ۳۸ – پده، ۳۹ – درحمزه، ۴۰- بند حضر، ۴۱ – کوش‌کلجک، ۴۲ – نری بستان، 43 – چشمه بنه، ۴۴ – سنگ حادی، ۴۵ – طاوبق۴۶-ترشاب۴۷-، پیدن کوه۴۸-، گودگان  ،۴۹- اسفند،۵۰ -لولنگی،۵۱ -کلیجون،۵۲- سنته۵۳-، بوسه هاک، ۵۴ -کلچاک، ۵۵ -اسمیری،  ۵۶ -نرگسان سرکندر،۵۷-دل مهدی ،۵۸-حاجی اباد بن گلو،۵۹-تنگ شاه ،۶۰-پشت گردن  61- اسیاباد، – نام روستاهای ردیف ۴ و ۶ و ۱۳ و ۱۵ و ۲۳ و ۳۱ دهستان فوق قبلاً بادمنش –
بندر گس خم – تیغ سیاه – چاه گرگ – سرجنگل چوربوزان – گل‌آب‌دوغن بوده که بر اساس
این تصویب‌نامه به نسیم‌آباد – بندر ذولفقار – ذوالفقار حوادیه – سرجنگل عشایر –
رستم‌آباد تغییر می‌یابد.

 منبع:

mardehek.blogfa.com

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *