دست نوشته ای از شهید

من رفتم

برای اسلام و قران  ومملکت خدمت کنم وشاید یکی از ان غلامانی که در صحرای کربلا به یاری حسینی امدند و پاسخ لبیک گفتند قرار بگیرم

 شما بعدازمن
خیلی کارها می توانید بکنید در نماز جمعه و راهپیمایی برای شهیدان بروید
از خدا بخواهید این جمهوری اسلام و انقلاب توسط مردم بزرگ ورهبر بزرگ عزیز به دست مهدی (ع)سپرده شود تا می توانید از دروغ و غیبت دوری جویید2vz0tgww9ycynxyrtmz6.gif