روستای درسجین / ابهر / زنجان

سایتها و وبلاگهای روستای درسجین
شهرستان ابهر – استان زنجان
daresajjin.blogfa.com/

daresajjin.persianblog.ir/
daresajjin2.persianblog.ir/

درسجین ازتوابع بخش مرکزی شهرابهرمی باشد این روستا از نظر موقیعت جقرافیایی در ۱۳ کیلومتری شرق این شهر قرار گرفته وحدود۱۶۸۰مترارتفاع نسبت به سطح دریادارد تقریبا در موقیعت کوهستانی باآب هوای معتدل برخورداراست جمعیت آن درحدود ۶۰۰۰هزارنفرمی باشد منابع ودرآمد مردم ازراه کشاورزی ودامداری-فرش وگلیم بافی وغیره تامین میشودباتوجه به تاریخچه ابهر ازقدمت طولانی برخورداراست وبه زبان پارسی سخن می گویند واین احتمال وجود داردکه این چند آبادی باتوجه به تاریخچه ابهرووجود درگیریهای مادهاوپارسیهاازهمان انسانهای اولیه باشند به احتمال قوی زبان وآداب ورسوم مخصوصی خود رادارندوآریایی الاصل می باشند سند یاتاریخ دقیق دراین مورد موجود نمی باشد ولی بااستفاده ازتاریخ سنگ قبرهامی توان تاحدودهفصدسال راتخمین زد اما یک سری اطلاعات درزمینه تاریخچه بصورت گویشی سینه به سینه چرخیده که درادامه توضیح خواهم داد ولی درمورد زبان آنها شک وتردید وجود ندارد که این زبان اصل آریایی می باشد هرجای ایران بوده باشند. و باتوجه به نزدیک بودن به شهرهای ترک نشین تعدادی ازکلمات ترکی نیز درآن گنجانده شده است مهمتراینکه توانسته اند زبان اصلی وآداب ورسوم خود راحفظ کنند وبا زبانهای رایج اطراف خودمخلوط نکنند جای بسیار سوال اماقابل تقدیر می باشد. خانه هایشان کلا‍ً ازخشت خام کاه گل وسنگ بکاررفته سقف خانه هااز انواع چوب درختان جنگل که خودشان کاشته اند استفاده شده است ناگفته نماند که تعداد چهار روستای دیگرنیز با همین آداب ورسوم وجود دارد که مفصلاً اشاره خواهدشد.

محله های لب رودخانه
درروستادو تا کوه تقریباً بزرگ باوسعت زیاد وجود دارد که کل روستا رادر خود جای داده واز اکثربلایای طبیعی مصون داشته است خداوند متعال نعمتهای فراوانی به این روستا عنایت فرموده ازجمله این دوکوه بلند وزیبا که منظره آبادی راصفای خاصی بخشیده است. این روستا در پایه یکی از کوهها به نام گینه قرار گرفته و به محض بیرون آمدن خورشید از موقیعت نور گرما این منطقه را در بر گرفته و مناطق حاصل خیزی را به ارمغان آورده است.که درادامه کلیه آداب ورسوم ومنطقه رابطور کامل توضیح خواهیم داد۰

دررابطه بامردم آبادی گاهاازمردم قدیم سینه به سینه شنیده شده که این اهالی دراستان فارس حضورداشته اند که براثردعوایادرگیریهای شاهان قدیم شاید کریم خان زند ویا نادرشاه افشار به این سوروی آورده اند ویاتبعید شده اند موردبه این صورت بوده که آنها هفت برادربوده که بین شهرقزوین وشهر ابهرساکن شده این محل احتمالا درقسمت فارسجین وضیاءآباد بوده هم اکنون منطقه ای هم بنام دودانگه وجود دارد ازجمله تعدادی ازمردم قاقازان دراستان قزوین وبوئین زهرا دودانگه هستند اما به زبان ترکی صحبت می کنند. اما به علت سازش نکردن برادرها بادیگر گروههای مردم به سمت غرب حرکت کرده ودرمنطقه ای به نام بالاخلو که چشمه ای عظیم وجود داشته که هنوز هم حرف اول رامیزند ماندگار شده اند وهریک ازبرادرها باایل وتبار خود به سویی رفته وشاید هم یکی یادو برادر هم همانجا باقی مانده باشند که همان مردم فارسجین وضیاءآباد باشند باتحقیقی که به عمل آمده تعدادی ازآنها هم دودانگه هستند ومی گویند که ماندن اسم دودانگه ویاچهار دانگه به این صورت است که دربعضی از زمینها نیز به همین اسم نام گذاری شده و درتقسیم اراضی ومال ومنال بصورت دونگی آنجام می شده واین اسم ازآنجا باقی مانده است هم اکنون نیزاین زبان رادرمحل به عنوان زبان دودانگه تلقی می کنند. ناگفته نماند که مردم درسجین به مرور زمان وبر اثر خشک سالی ویا دلایل دیگر به بالا تر سمت کوههای اعلام شده حرکت کرده اند که هم ازموقعیت کوهها وهم ازچشمه سارهای اطراف کوهها استفاده کنند وهم امنیت آنها توسط کوهها وارتفاعات چند برابر شود وازنظر استراتژیکی نظامی وجنگ ودرگیری درامان باشند.
مورددیگرگفته شده که حاکم این منطقه ازایلات بختیاری ازاطراف اکناف شیراز که همین افراد باشند به علت درگیریها باافراد منطقه درخواست کمک کرده آنها نیز به علت داشتن تفنگچیهای قدروافراد قوی برای کمک به این محل آمده وآنها رایاری نموده اند وحاکم منطقه نیز بخاطرکمک رسانی آنهااراضی زیادی به آنها واگذار کرده که درهمین منطقه ماندگارشوند وهمین طور هم شده بود که بعدها به مرور زمان به عللهای مختلف این هفت برادران دراین مناطق متفرق شده
اند. یک مورد درگیری دراین روستا درتاریخ احتمالی جنگ جهانی اول یادرتاریخ ۱۳۱۶الی ۱۳۲۱ بوده که روسها وتعدادی ازحزب توده مردم کشورخودمان روستا رامحاصره کرده وچند تن ازمردم رانیز باضرب گلوله کشته اند وباکمی باجگیری ازمردم به سمت آذربایجان حرکت کرده اند احتمال میرود که لشکرشان گرسنه وتشنه بوده اند که بعد ازباجگیری حتی به داخل روستا هم وارد نشده اند حتی کسانی راهم درراه کمک نیاز داشته اند کمک کرده بودند.البته تاریخهای ذکرشده احتمالیست شروع حزب درایران باکمک شوروی بوده که تاریخ نسبتا دقیق آن ۱۲۹۶میباشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *