شکرکوه – چالوس – مازندران

سایتها و وبلاگهای روستای شکرکوه
شهرستان چالوس – استان مازندران
a-r-faghih.blogfa.com

موضوع:تاریخچه ی روستای شکرکوه

 

بانام ویادخدای تعالی ودرودورحمت الهی برپیامبراکرم(ص)وائمه اطهارواولیاء صالح زمین آنچه مطلب فراروی شماست,باموضوعیت تاریخچه ی روستای شکرکوه ,شاید کمترکسی باشدکه علاقه ی خاص به سرزمین خویش توجه نکند.

عده ای باگفتاریا نوشتارخودسندماندگاری محله ی خودرا به تصویر

می کشند.آنچه مهم است این گذراحوال وآثارروستای خودتنها زمانی به یادگارخواهد ماندکه نسل به نسل منتقل گرددوباهمین نوشته هاست کهآثارتحقیقی وپژوهشی رابه دنبال دارد.

باتوکل به خدا توفیقی دست داد نظری اجمالی براین محله خودم درجنبه های مختلف شرح دهم.

شامل:۱- موقعیت جغرافیایی ۲-اجتمایی ۳-اقتصادی ۴-فرهنگی ومذهبی. ۵-ابنیه های تاریخی.

۱-موقعیت جغرافیایی:روستایی است درشمال شرقی داخل بشم کلاردشت باتعدادبالای ۶۰ خانوارکه ازشمال به روستای کلمه وجنوب کردیچال؛ازغرب منتهیی به منابع طبیعی وازشرق با روستای کوهپرمی گردد.روستایست دارای شیب های تندوملایم باسنگلاخ های متفاوت ودارای سه چشمه بالا محل درکنارامام زاده زکریاودیگری دروسط محل وپایین محل واقع گردید.این محل ازروستا های قدیمی وبکر

کلاردشت می باشد. این روستا با توجه به موقعیت کوهستانی یکی از خوش آب و هواترین منطقه های کلاردشت ومشرف به دشت کلاردشت وچشم اندازیی زیبا به کوه هاوجنگل هابه ویژه رشته کوه های البرز وقله ی سربه فلک کشیده ی علم کوه ورود خانه ی سردآبرود چشمان هربیننده را به خود جذب می کند.

۲-موقعیت اجتمایی:مردم این محل مهمان نواز,خون گرم,متحد,سخت کوش,مذهبی می باشند.درتعاون وهم کاری چنان بایکدیگر متحدبودنندکه ازجمله ساختن مسجد,حمام, جاده پیشروبودند.نمونه هایی از این ها باتوجه به شرایط مکانی وصعب العبوردرساختن مسجدباحمل مصالح به شیوه هایی چون:اسب,الاغ وحتی بادوش این کارراانجام می دادند.

۳-موقعیت اقتصادی:زندگی اکثراین اهالی باکشاورزی ودام داری,پرورش طیوروکارهای دستی سپری می شددرکارهای کشاورزی مثل:کاشت وداشت وبرداشت گندم وجو بازحمت های فراوان مانند درو کردن باداس ودهره وکرشری بااسب (خرمن کردن)وحمل بارتوسط اسب والاغ(به شیوه ی کمل ونه)وذخیره درانبار.گندم را بعداز مدتی به آسیاب روستای همجوار جهت تهیه ی آردانتقال می دادندوسپس برای تهیه نان جهت پخت آن را خمیرمی کردندوتوسط زنان درداخل تنورپخته می شد.

شیوه ی دامداری:مردم این محله با تلاش های خود درپرورش دام هایی چون گاو,گوسفند,بز,نقش بسزایی درتولیدی چون:شیر,ماست,پنیر,کره,دوغ,لور,گوشت داشتندو

ونه تنها نیازهای خود را برطرف بلکه به روستاها ومناطق دیگرصادرمی کردند.

دامداران معروفی چون:عسگری فقیه عبدالهی,امیرفقیه,فرخ علی فقیه,بختیارفقیه,شیخ علی فقیه,نوذرفقیه,محمدرفیع فقیه, عذیرفقیه,مرحوم اسدالله ومرحوم سلیمان فقیه.لازم به یادآوریست که اسامی ذکرشده دارای بالای ۱۰۰راس گوسفندداشته اندذکرگردید وافرادی دیگربودندکه به خاطرداشتن زیر۱۰۰راس ازنام بردن آنها معذوریم.

کشاورز ودامدار فعال:لقمان فقیه عبدالهی,امیرارسلان فقیه,خلیل فقیه,رحیم الله اسرا,ایوب فقیه ومرحوم آصف فقیه.

 

درضمن پرورش طیورمثل مرغ,غاز,بوقلمون وغیره….حرف اول رامی زند.لازم به یادآوریست ازپرورش زنبورعسل توسط افرادی چون:سیدحسین نقیب حسینی,ایوب فقیه عبدالهی,خدایارفقیه عبدالهی,فرج الله فقیه عبدالهی ومرحوم عنایت دژصورت می گرفت.

-ازدیگرکارهای هنری ودستی زنان سخت کوش این محل:

قالی بافی به صورت گروهی به صورت داربست چوبی,

جاجیم بافی ,ساچین بافی,گلیم بافی,جوراب ودستکش پشمی                   نمد,شلاوکلابه صورت یک نفره

-ازکارهای دستی مردان:نمدزنی,کلاه وشلا,گهره,کچه,ملاغه,شولمیک,قبدوش,الدیک,تنور,جت وازال,درب وپنجره,گاجمه با آهن,آبدنگ چوبی

           

۴-موقعیت فرهنگی ومذهبی:مردم این محل اکثریت آقایان باسوادوتحصیل کرده واقلیت خانم ها بیسوادکه بزرگ سالان این محل را تشکیل می دهند.مردمی مذهبی وشیعه با طایفه های فقیه عبدالهی,اسرا,پورکلهر,نقیب حسینی,دژومباشری می باشند.

آنان درمراسم های مذهبی وملی طبق دستورات اسلام واحکام الهی عمل می کنند.ازجمله مراسم های مذهبی چون:

ایام الله ها,ماه محرم,صفر,ماه مبارک رمضان ,اعیادهای مذهبی وسنتی به شیوه مرسوم خاص محلی برگزارمی گرددچیزی که موردتایید قوانین وموازین اسلام است وازافراط وتفریط برخوردار نمی باشد.

ازجمله زنده نگه داشتن ایام محرم الحرام با برگزاری چون مراسم سینه زنی,مداحی,نوحه سرایی همراه با سخنرانی روحانی,بزرگ وکوچک,پیروجوان,زنان ومردان به طریقی ارادت ومودت خودرا نسبت به اهل بیت علیهم السلام به ویژه سرورسالارشهیدان ابراز میکنندهریک از آنان گوی سبقت دراین امر بزرگ چون کارهایی مثل:سینه زنی,مداحی,

اطعام دهی وخدمت کاری وکارهای خیردیگررا ازیکدیگرمیربایند.ازدیگرکار های فرهنگی مذهبی ماه مبارک رمضان است.همراه باتلاوت قرآن نماز جماعت,سخنرانی واطعام دهی برای ائمه و اموات خودمی پردازند.

-ازجمله مداحان ومرثیه سرایان محل:,خدایارفقیه عبدالهی,مرحوم شمس الدین فقیه عبدالهی,مرحوم بهاالدین فقیه عبدالهی وجوانان امروزی وموذن قدیم مرحوم شمس الدین فقیه عبدالهی.

۵-ابنیه وبناهای تاریخی این محل:ازبنا هاومقبره ی تاریخی این محل وجود مبارک امام زاده زکریادربالامحل می باشد.

مقبره ی آن امام زاده درجنب مسجد جامعه شکرکوه واقع گردیده که از احترام خاصی برخوردار می باشد.

درمراسم ها وایام الله هاازنقاط مختلف روستا های هم جواروحتی ازشهرها واستان های دیگر وکشورهای مسلمان      به زیارت آن می آیند.مطالعات تاریخی براساس مستندات میراث فرهنگی به نقل وقولی قرن سوم هجری یاقرن هفتم میباشدکه اسل ونسب آن به امام سیدوساجدین امام زین العابدین برمی گردد که مردم نذر های خودرا براساس اعتقاد به این بارگاه اهداء می کنند.

این امام زاده چنان باعظمت است که هرشخص معرفت شناس براساس لطف اومی تواند از فیوضات بهره ببردوهرکج اندیشی ازلطف بی بهره می گردد.

-شرح بنا های ساختمان قدیمی:باتوجه به بافت قدیمی این روستا وعدم دسترسی سریع وسهل آن همچنان از روستا های بکرودست نخورده می باشدبناهای ساختمان ازقدمت ۲۰۰سال بیشترمی باشد.   

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *