دوه چی علیا – مشکین شهر – اردبیل

سایتها و وبلاگهای روستای دوه چی علیا
شهرستان مشکین شهر – استان اردبیل
davachy.blogfa.com

بررسی‌ تقسیمات‌ سیاسی‌ و موقعیت‌ جغرافیایی‌ روستای‌ دوه‌ چی‌ علیا :

روستای‌ دوه‌ چی‌ علیا از نقطه‌ نظر تقسیمات‌ سیاسی‌ در دهستان‌ ارشق‌ شمالی‌ از بخش‌ ارشق‌شهرستان‌مشگین شهر در استان‌ اردبیل‌ قرار گرفته‌ است‌.مرکزیت‌ دهستان‌ ارشق‌ شمالی‌ راروستای‌ قوشه‌ سفلی‌ و مرکزیت‌ بخش‌ ارشق‌ از شهرستان‌مشگین شهر را شهر رضی‌ عهده‌ دارند.

روستای‌ دوه‌ چی‌ در انحراف‌ فرعی‌ جاده‌ آسفالته‌ ارتباطی‌ شهر اردبیل‌ با شهر رضی‌ و گرمی‌ که‌ به‌فاصله‌ 7 کیلومتری‌ روستای‌ قوشه‌ عبور می‌کند واقع‌ است‌.

محدوده‌ عرفی‌ روستا از جنوب به‌ اراضی‌ زراعی‌ روستای‌ شیخ‌ محمد‌لو (۴ کیلومتر) و از شمال‌ تاجاده‌ آسفالته‌ ارتباطی‌ شهر رضی‌ به‌مشگین(۵/۲ کیلومتر) و در غرب‌ تا اراضی‌ زراعی‌ روستای‌دوه‌ چی‌ سفلی‌ (1 کیلومتر) و از شرق‌ تا اراضی‌ زراعی‌ روستاهای‌ قره‌ تپه‌ و قره‌ ملهم‌ (به‌ ترتیب‌1 و ۵/۱ کیلومتر) منتهی‌ می‌شود. فاصله‌ این‌ روستا از جاده‌ آسفالته‌ در حدود ۵/۲ کیلومترمی‌باشد و فاصله‌ تا شهرمشگین حدود ۵۰ کیلومتر می‌باشد. فاصله‌ روستا تا نوار مرزی‌ مشترک‌با جمهوری‌ آذربایجان‌ حدود ۹۰ کیلومتر می‌باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *