فراموشی یکی از سنتهای خوب زاوشت

آل چورکی – سنت فراموش شده زاوشت

امامزاده آقاسید زاوشت  علاوه بر جنبه مذهبی از نظر اقتصادی و فرهنگی برای زاوشتیان خصوصا در ازمنه گذشته از جایگاه ویژه ای برخواردار بود.علاوه بر ماه محرم در طول سال نیز مراسمی در آنجا برپا میگردید از جمله در روزهای آخربهار ،زمانیکه گندمها به  اصطلاح اهالی به حالت نان و پنیر در میامد، اهالی نان سنتی (ال چورکی)در خانه میپختند وسهم همه را از جمله گاوچران  ،سلمانی ،کارگر وسایرافراد را جدا میکردند وباقی مانده را به آقاسید میاوردندودر آنجا بین زایرین پخش میکردند .گویا این سنت نشان دهنده شروع فصل چیدن گندم بود که به این وسیله کشاورزان(هامپاها)میخواستند قبل از شروع چیدن گندم ولیمه ای بدهند همانطور که بعداز اتمام چیدن گندم نیز ولیمه ای(تیچان نیق ) میدادند. اکنون بواسطه کم شدن زمینهای کشاورزی زاوشت  وکشت مکانیزه چنین سنتهایی روبه فراموشی  گذاشته است.

 

ارسال کننده:

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *