آشنایی با فرهیختگان روستای ایرانخواه – سقز

آشنایی با فرهیختگان روستای ایرانخواه – سقز

با وجود مشکلات زیاد اقتصادی، روستای ایرانخواه جوانانی متعهد و پاکدامن دارد که از لحاظ پیشرفت علمی و فرهنگی همواره زبانزد مردم خاص و عام این منطقه بوده که تعدادی از این افراد عبارتند از:

۱- محمد قادری ایرانشاه (کارشناسی ارشد ریاضی)

۲- احمد سهرابی(دکترای هوش مصنوعی از دانشگاه اوتاوا کانادا-عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان)

۳- محمد احمد پناه(دکترای ام فی نورولینگوبستیک ازدانشگاهای ام تگزاس ومیسور به صورت مشترک.دکترای روانشناسی شناختی از دانشگاه ایالاتی میسور و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه همدان)

۴- محمد کرمی( دکترای روانشناسی تربیتی از دانشگاه برلین آلمان-مدرس دانشگاه آزاد و پیام نور سقز)

۵- بابک فروزنده (کارشناسی ارشد عمران از دانشگاه علم و صنعت تهران)

۶-ناصر محمودی(کارشناسی ارشد مشاوره از دانشگاه اهواز- عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور)

۷-ابراهیم ستاری(کارشناس علوم اجتماعی- مدیر دبیرستان اندیشه سقز)

۸ خالد شیخی(کارشناس ارشد جامعه شناسی از دانشگاه تبریز- دبیر و مدرس دانشگاه پیام نور)

۹- محسن بیگلری(کارشناس مکانیک دانشگاه تهران- کارشناس ارشدمهندس منابع طبیعی- نماینده مردم شهرهای سقز و بانه در مجلس شوراس اسلامی)

۱۰- فرشاد ارغوانی(کارشناس ارشد ارگونومی-کارشناس ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- مدرس گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان-مدیرگروه رشته ایمنی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی مرکزفنی وحرفه ای سنندج)

۱۱- محمد کوکبی(کارشناس تکنو لوزی آموزشی از علامه طباطبایی-دبیر)

۱۲- جمال سلیمی( کارشناس ارشد مشاوره مدرسه از دانشگاه شهید بهشتی تهران-رییس جهاد دانشگاهی دیواندره و مدرس و مدیرگروه روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور دیواندره)

۱۳- شورش شکرزاده( کارشناس ارشد فلسفه از دانشگاه تبریز)

۱۴- مظهر بابایی(دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه تربیت معلم تهران-مدرس دانشگاه پیام نور سنندج)

۱۵- پروانه بیگی( کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی-کارشناس مددکاری اجتماعی تامین اجتماعی نیروهای مصلح کردستان-مدرس دانشگاه علمی کاربردی سنندج )

۱۶- منصور سلیمی(کارشناس ارشد فقه و حقوق از دانشگاه تهران-مدرس دانشگاه علمی-کاربردی و پیام نور سقز-معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی سقز)

۱۷- پروین بیگی( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه محقق اردبیلی-کارشناس روانشناسی بالینی مرکز بهداشت سقز-مدرس دانشگاه پیام نور سقز)

۱۸- انور بیگی( کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه تربیت معلم-معلم)

۱۹- رضا بیگی (کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی-مدیر مرکز اختلالات یادگیری آموزش پرورش دیواندره)

۲۰-سید وفا حسینی(کارشناس ارشد فقه وحقوق از دانشگاه تهران-مسئول دفترخانه رسمی شماره ۹۷سنندج)

۲۱- یوسف احمدپناه(کارشناس ارشد حشره شناسی کشاورزی از دانشگاه گیلان)

۲۲- احمد کرمی( کارشناسی عمران دانشگاه آزاد سقز-دانشجوی کارشناس ارشد طراحی شهری امارات متحده عربی)

۲۳- شهلا ستاری(کارشناسی ارشد تاریخ معاصر غرب از دانشگاه شهید بهشتی-مدرس دانشگاه پیام نور بانه)

۲۴- باقی سلیمی(کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تبریز-دبیر و مدرس دانشگاه پیام نور سقز)

۲۵- کمال سلیمی(کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه شهید رجائئ تهران-معاون دبیرستان نمونه دولتی دیواندره و مدرس دانشگاه پیام نور)

۲۶-امید محمدی( کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه پیام نور تهران-معاون دبیرستان شبانه روزی دکتر حسابی تیلکو)

۲۷- کیهان قادرپور(کارشناس ارشد منابع طبیعی از دانشگاه اردبیل)

۲۸- حامد شیخی(کارشناس روانشناسی عمومی از دانشگاه پیام نور سقز)

۲۹- ایرج سلیمی(کارشناس مدیریت دولتی از دانشگاه پیام نور سقز)

۳۰- آراسته سلیمی(کارشناس علوم اجتماعی از دانشگاه پیام نور سقز-معلم کودکان استثنایی سقز)

۳۱- ایوب احمدپناه(کارشناس حسابداری از دانشگاه پیام نور سقز)

۳۲- آزاد ارغوانی( کارشناس روانشناسی عمومی از دانشگاه پیام نور سقز)

۳۳- عهدیه ارغوانی(دانشجوی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی-مدیر مهدکودک و پیش دبستانی خصوصی مهر مادر دیواندره)

۳۴- سید امین حسینی(کارشناس منابع طبیعی از دانشگاه ارومیه)

۳۵- امید اسفندیاری(کارشناس اقتصاد نظری از دانشگاه علامه طباطبایی تهران-کارمند بانک ملت سقز)

۳۶- فاطمه اسفندیاری(کارشناس ادبیات فارسی از دانشگاه تبریز-دبیر دبیرستانهای سقز)

۳۷- بهروز نعلبندی( کارشناس حقوق از دانشگاه پیام نور سقز)

۳۸- جمال علی زاده( کارشناس جغرافیا از تربیت معلم-رییس اداره ثبت احوال شهرستان سقز)

۳۹-عرفان میرزایی( کارشناس علوم انتظامی از دانشگاه افسری امام علی)

۴۰- آزاد بیگی( کارشناس حسابداری از دانشگاه پیام نور دیواندره)

۴۱- بهزاد سلیمی( کارشناس حسابداری از دانشگاه پیام نور دیواندره)

۴۲- جمشید سبزیاری( کارشناس جغرافیا برنامه ریزی شهری از دانشگاه پیام نور سقز)

۴۳- خبات سیفی(کارشناسی حقوق در دانشگاه بین المللی قزوین)

۴۴- فاضل شرافتی(کارشناس روانشناسی علامه طباطبایی تهران)

۴۵- روژین بیگلری(کارشناس روانشناسی از دانشگاه پیام نور سقز)

۴۶- صلاح بهرامی(کارشناس پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی کردستان)

۴۷- فرزانه زارعی(کارشناس حقوق از دانشگاه پیام نور سقز)

۴۸- نادر سلیمی فر(کارشناس روانشناسی کودکان استثنایی از تربیت معلم تهران-دبیر دبیرستان استثنایی سقز)

۴۹- فرشید جدیدپور(کارشناس حقوق از دانشگاه آزاد تهران)

۵۰- امیر بهرام زاده(کارشناس حسابداری از دانشگاه پیام نور سقز)

۵۱- هاجر محمدی(کارشناس علوم تربیتی از دانشگاه پیام نور سقز)

۵۲- اسماعیل بیگی(کاردان آموزش ابتدایی از تربیت معلم-معلم)

۵۳- سلام پناهی(کارشناس ریاضی از دانشگاه پیام نور سقز)

۵۴- عزیز احمدپور(کارشناس ادبیات فارسی از تربیت معلم-مسئول رایانه دبیرستان دکتر محمد حسابی تیلکو)

۵۵- عباس احمدپور(کارشناس زبان عربی از تربیت معلم-معلم)

۵۶- محمد کرمی(کاردان علوم انتظامی از دانشگاه امام حسین)

۵۷- جهاندار قادرپور(کارشناس هنرهای زیبا از دانشگاه تربیت معلم-معلم)

۵۸- آرزو زارزهی(کارشناس علوم اجتماعی از دانشگاه پیام نور سقز)

۵۹- اکبر بیگی(کارشناس حسابداری-معلم)

۶۰-هیوا شکرزاده(کارشناس فیزیک از دانشگاه آزاد کردستان)

۶۱-فرشاد سبزیاریان(کارشناسی فقه و حقوق از پیام نور سقز)

۶۲- سید بهاء الدین حسینیان(کاردان آموزش ابتدایی از تربیت معلم-معلم)

۶۳- سید وفا حسینی(کاردان آموزش ابتدایی از تربیت معلم-معلم)

۶۴- محمد کریم ستاری(کاردان جوشکاری از دانشکده ارومیه)

۶۵- حسین قادر پور(کاردان عمران-پیمانکار)

۶۶-انور بیگی(کاردان آموزش ابتدایی-معلم)

۶۷- انور شکرزاده(کاردان حسابداری)

۶۸- آرش حسین زاده(کاردان جوشکاری از دانشکده ارومیه)

۶۹- شورش نعلبندی(کاردان پرورش طیور از دانشکده علمی-کاربردی همدان-نظامی)

۷۰- بهنام بیگلری(کاردان حسابداری از دانشکده ساری

۷۱ـناطق شرافتی(دانشجوی کارشناسی برنامه نویسی کامپیوتردرآنفورماتیک تهران)

۷۲-منوچهرمیرزایی(کارشناسی حقوق ازدانشگاه پیام نورسقز)

۷۳ابریزه میرزایی(کارشناسی روانشناسی ازپیام نورسقز)

۷۴-شادی میرزایی(کارشناسی تاریخ ازپیام نوربانه)

۷۵-شلیرمیرزایی(کاردان هنرهای تجسمی ازدانشگاه الزهرای تبریز)

۷۶-پروین میرزایی(داشجوی الهیات دانشگاه پیام نور بانه)

۷۷-آزاد سلیمی(دانشجوی کارشناسی گیاه پزشکی دانشگاه راضی کرمانشاه)

۷۸-فرخزاد ارغوانی(دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان)

۷۹-هیوا بیگی(دانشجوی تربیت معلم کارشناسی علوم تربیتی پردیس سنندج)

۸۰-سید سامان حسینیان(دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی تربیت معلم پردیس سنندج)

۸۱-سمیه ارغوانی(دانشجوی کارشناسی حسابداری پیام نور)

۸۲-فرزانه بیگی(دانشجوی مدیریت دولتی پیام نور)

۸۳-ایران میرزایی(دانشجوی کارشناسی آمار دانشگاه ملایر)

منبع:

dehiariirankhah.blogfa.com/

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *