اناران / دهلران / ایلام

سایتها و وبلاگهای دهستان اناران
شهرستان دهلران – استان ایلام
anaran3100m.blogfa.com/

– اناران نام کوهی درفاصله ی ۶۵ کیلومتری غرب شهرستان دهلران واقع شده ارتفاع این کوه درسطح قله حدود۳۱۰۰ متربالاترازسطح دریای عمان است
– اناران نام دهستانی درشهرستان دهلران بخش مرکزی که این دهستان شامل روستاهای کاور – بیشه دراز- هاویان – گرده بیشه وعشایرحومه آن است وحدود۵۰۰۰ نفرجمعیت دارد
– اناران نام حوزه نفتی است که ازارتفاعات کوه اناران در۶۰کیلومتری غربی دهلران شروع وتاچیلات واقع در۳۰کیلومتری جنوب غربی شهرستان دهلران ادامه دارداین حوزه نفتی ابتداتوسط شرکت نروژی به نام CGG لرزه نگاری وکاوش نفتی شد که باتوجه به تحریم های اروپا نیمه کاره رهاگردید ومدت چندسالی است توسط شرکت لرزه نگاری پارس پترو وابسته به قرارگاه حضرت خاتم النبیا (ص) کارتحقیقاتی ولرزه نگاری  این حوزه نفتی تقریباً انجام شده وبه نظرمیادکه درآینده ای نزدیک شاهدنتایج خوبی درزمینه نفت وگازدراین حوزه باشیم
– اناران نام پارکی درضلع غربی ورودی دهلران باوسعتی حدود۶۰۰۰ مترمربع احداث گردیده واکثرشبهاخانواده های دهلرانی دراین پارک لحظاتی رابه خوشی سپری می کنندحال علت نامگذاری کوه اناران :
کوه اناران درگذشته ای ۵۰ساله درارتفاعات آن درشمال غربی روستای کاوردرختان انارزیادی به صورت خدادادی درآنجابوده است که بنابرگفتمانی که باریش سفیدان محلی روستای کاورداشتم اظهارداشتندکه ماهامی رفتیم وازانارآنهامی چیدیم وبرای زن وبچه هامون می اوردیم وانارهای شیرین ودلچسبی بوده اندولی متاسفانه به علت ندانمکاری ساکنان این محل وعدم کنترل منابع طبیعی دوره شاهنشاهی تمام درختان اناراین ارتفاعات ازبین رفته اندفقثط دودرخت اناربرروی چشمه (تی ) درجوارقله اناران به جای مانده است که چندسال پیش عده ای ازخدابی خبردرجهت جستجوی عتیقه زیراین دوتادرخت راحفاری کرده بودندبه طوری که درحال خشک شدن بودند که مابه آنجارفتیم ووقتی باچاله زیراین درخت هامواجه شدیم سریعاً چاله راپرخاک کردینم تادرختان انارخشک نشوند 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *