ضریب نفوذ / اینترنت / مازندران در صدر

ضریب نفوذ اینترنت در‌ایران / مازندران در صدر

سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور براساس پارامترهای شبکه، ۵ استان دارای بالاترین ضریب نفود اینترنت را اعلام کرد که براساس این ارزیابی ها، استان مازندران با ضریب نفوذ ۸۳.۸۵ درصد، رتبه اول بالاترین تعداد کاربر اینترنت در کشور را به خود اختصاص داده است.

ارزیابی های صورت گرفته از سوی سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور براساس پارامترهای شبکه نشان می دهد که استان مازندران براساس میزان استفاده از تکنولوژیهای تلفن همراه، وایمکس، فیبرنوری، دایل آپ و ADSL برای اتصال به شبکه اینترنت، با کسب ضریب نفوذ ۸۳.۸۵ درصد و ۳ میلیون و ۷۳ هزار و ۹۴۳ نفر جمعیت بالاترین ضریب نفوذ اینترنت کشور را با داشتن ۲ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۶۴۵ کاربر و یک میلیون و ۵۰۹ هزار و ۹۶۸ مشترک در اختیار دارد.

در این استان ۳۱.۴۷ درصد کاربران برای اتصال به اینترنت از فناوری ADSL، حدود  12.44 درصد از دایل آپ، ۷.۹۴ درصد از فیبرنوری، ۰.۹۶ درصد از اینترنت وایمکس و ۳۱.۰۴ درصد برای اتصال از تلفن همراه خود استفاده می‌کنند.

براساس آمارهای ارائه شده در سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت، پس از مازندران، استانهای تهران، اصفهان، خوزستان و سمنان در رده های دوم تا پنجم استانهای دارای بالاترین ضریب نفوذ اینترنت قرار گرفته اند.

در این بررسی ها، پارامترهای اندازه گیری براساس تعداد کاربر، تعداد مشترک و جمعیت استان سنجیده شده است به نحوی که استان تهران با ۱۲ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۳۹۱ نفر جمعیت دارای ۹ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۶۶۲ کاربر و ۷ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۶۱۸ مشترک اینترنت بوده و ضریب نفوذ اینترنت در این استان ۷۸.۵۵ درصد اعلام شده است.

همچنین استان اصفهان به عنوان سومین استان دارای بالاترین ضریب نفوذ اینترنت در کشور، با ۴ میلیون و ۸۷۹ هزار و ۳۱۲ نفر جمعیت، دارای ضریب نفوذ ۷۰.۴۸ درصد در بخش اینترنت است و شمار کاربران آن ۳ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۱۶۸ نفر و تعداد مشترکان اینترنت آن ۲ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۹۳۵ نفر برآورد می‌شود.

به گزارش مهر، در این رده بندی استان خوزستان با ۴ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۷۲۰ نفر جمعیت و ضریب نفوذ اینترنت ۶۸.۴ درصد در رتبه چهارم قرار دارد و تعداد کاربران اینترنت در این استان ۳ میلیون و ۹۹ هزار و ۷۷۶ نفر و تعداد مشترکان آن نیز ۲ میلیون و ۹۰ هزار و ۶۱۳ نفر اعلام شده است.

سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور براساس پارامترهای شبکه، ضریب نفوذ اینترنت استان سمنان را ۶۵.۴۵ درصد اعلام و این استان را با جمعیت ۶۳۱ هزار و ۲۱۸ نفر و تعداد ۴۱۳ هزار و ۱۵۶ کاربر و ۲۹۱ هزار و ۲۹۹ مشترک پنجمین استان دارای ضریب نفوذ بالای اینترنت ارزیابی کرده است.

جدول ۵ استان دارای بالاترین تعداد کاربر اینترنت

استانهای دارای بیشترین کاربر اینترنت جمعیت استان تعداد کاربر تعداد مشترک ضریب نفوذ اینترنت استان
مازندران ۳ میلیون و ۷۳ هزار و ۹۴۳ نفر ۲ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۶۴۵ کاربر یک میلیون و ۵۰۹ هزار و ۹۶۸ مشترک ۸۳.۸۵ درصد
تهران ۱۲ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۳۹۱ نفر ۹ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۶۶۲ کاربر ۷ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۶۱۸ مشترک ۷۸.۵۵ درصد
اصفهان ۴ میلیون و ۸۷۹ هزار و ۳۱۲ نفر ۳ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۱۶۸ نفر ۲ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۹۳۵ ۷۰.۴۸ درصد
خوزستان ۴ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۷۲۰ نفر ۳ میلیون و ۹۹ هزار و ۷۷۶ نفر ۲ میلیون و ۹۰ هزار و ۶۱۳ نفر ۶۸.۴ درصد
سمنان ۶۳۱ هزار و ۲۱۸ نفر ۴۱۳ هزار و ۱۵۶ کاربر ۲۹۱ هزار و ۲۹۹ مشترک ۶۵.۴۵ درصد

براساس آخرین آمار اعلام شده از ضریب نفوذ اینترنت در کشور از سوی مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت – متما- بالغ بر ۶۱.۰۶ درصد جمعیت کشور به اینترنت متصل می شوند؛ براین اساس با توجه به جمعیت ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر در کشور، شمار کاربران اینترنت ۴۵ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۱۴۴ نفر و تعداد مشترکان این پروتکل ارتباطی ۳۲ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۶۱۹ نفر تا پایان سال ۹۱ اعلام شده است.

در این ارزیابی ها، مشترکان اینترنت موبایل – GPRS – با ۳۰.۱۱ درصد ضریب نفوذ و ۲۲ میلیون و ۶۲۹ هزار کاربر، بیشترین آمار اتصال به اینترنت را به خود اختصاص داده اند؛ در همین حال ضریب نفوذ اینترنت کل کشور از طریق اتصال کاربران با فناوری ADSL حدود ۱۰.۸۹ درصد، اینترنت دایل آپ ۹.۲۳ درصد، اینترنت وایمکس ۲.۷ درصد و اینترنت فیبر ۸.۱۳ درصد اعلام شده است./مهر

جدول آخرین آمار ضریب نفوذ اینترنت

ضریب نفوذ کل اتصالات به اینترنت ۶۱.۰۶ درصد
تعداد کل کاربران ۴۵ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۱۴۴ نفر
تعداد کل مشترکان ۳۲ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۶۱۹ نفر
تعداد کل جمعیت کشور براساس اعلام مرکز آمار ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *