معصوم آباد / اردبیل / اردبیل

سایتها و وبلاگهای روستای معصوم آباد
شهرستان اردبیل / استان اردبیل
www.masoomabad.blogfa.com/

موقعیت جغرافیایی، سیاسی و اداری

        روستای معصوم آباد در ۱۲ کیلومتری شمال غربی شهر اردبیل قرار دارد. ارتفاع این روستا از سطح دریا ۱۳۴۰ متر است. این روستا در طول جغرافیایی۴۸دقیقه و ۱۸ درجه و عرض جغرافیایی۳۸دقیقه و ۲۱درجه قرار دارد. این روستا از شمال به روستای کرد قشلاقی و از جنوب به روستای شهریور در دهستان غربی به مرکزیت ثمرین از بخش مرکزی شهرستان اردبیل متصل می‌شود.
  خانوار
و بعد خانواده
            در روستای معصوم آباد و در سال ۱۳۷۵ تعداد جمعیت برابر ۶۳۴، خانوار ۱۰۹ و بعد خانوار برابر ۵/۸۱ نفر است و در سال ۱۳۸۵در این روستا با افزایش جمعیت و خانوار مواجه بوده است   . در این سال جمعیت روستای معصوم آباد ۶۶۱نفر، خانوار۱۲۶و بعد خانوار ۵/۲۴ نفر بوده است. در سال ۱۳۹۰با کاهش جزئی جمعیت رو به رو بوده‌ایم، بدین صورت که در این سال تعداد جمعیت برابر ۶۵۶نفر خانوار۱۳۴و بعد خانوار برابر ۴/۸۹نفر بوده است با دقت بر این نکته که در فاصله بین سال‌های ۹۰-۸۰ رشد جمعیت مدام در حال نوسان بوده است.
جمعیت باسواد و بالای۶
سال
            در سال ۱۳۷۵از تعداد جمعیت ۶۳۴ نفری جمعیت بالای ۶ سال روستا برابر با ۵۲۲ نفر بوده که درصد جمعیت بالای ۶ سال نسبت به کل جمعیت برابر ۸۲/۳۳ درصد است که از این حدود ۳۸۰ نفر جزء جمعیت بالای ۶ سال باسواد محسوب می‌شود که درصد افراد باسواد حدود ۵۹/۹۳ است. در سال ۱۳۹۱ از تعداد جمعیت ۶۶۰ نفری جمعیت بالای ۶ سال روستا برابر۶۰۱نفر بوده که درصد بالای ۶ سال نسبت به کل جمعیت برابر ۰۶/۹۱است که از این حدود۵۶۰نفر جزء جمعیت بالای ۶ سال باسواد محسوب می‌شود که درصد افراد باسواد حدود ۸۴/۸۴ است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *