روستای حاجی دلا / آمل / مازندران

سایتها و وبلاگهای روستای حاجی دلا
شهرستان آمل / استان مازندران
www.hajidelaamol.blogfa.com/

روستای حاجی دلا باقرارگرفتن در۳۶  درجه شمالی و ۵۲ درجه شرقی یکی از روستاهای ییلاقی زیبا ی بلوک ذلارستاق آمل که بلوک مذ کور خودبا حدود یازدده روستا بصورت مثلثی با قاعده رود خانه هرازو دوضلع آن رودخانه پنجاب در کیلومتر۵۰ جاده هراز از آمل به تهران ورودخا نه گزنگ د رکیلومتر هفتا د جاده هراز از آمل به تهران قرار دار د واقع شده که درنهایت هردو رودخانه به تخته های یخی اظراف قله دماوند منتهی میگردند.

دلا  با ارتفاع ۱۹۰۰ متر ازسطح دریا آبخوان ونگاره ای با ستانی که به تا یید استا د د کترسید آهنگ کوثر پدر آبخوان داری ایر ان و جها ن  قد مت آن به بیست تا بیست و پنج هزار سا ل قبل میرسد ایجا د گردیده که حدود ۶۰۰ کیلومتر مربع آن دشت های مطبق با نا م علمی آبخوان {رودخانه های  زیززمینی ساخت دشت بشر)

وبقیه پلکانی و نگاره ما نند تا ارتفاع ۴۰۰۰ متری را در بر میگیرد که برای اطلاعات تکمیلی میتوانید به سایت تحقیقاتی www.hajidelaamol.blogfa .com مراجعه فرمایید.نام باستانی واصیل حاجی دلا آن بر اسا س متون باستانی واوستایی آچی دلا بنام سرزمین دلاوران است وجز دو سه روستای بسیار نزدیک به قله دماوند بودهوهرچنددرز مستان حدود ده خانوار در آنزندگی می کنند ولی با دسترسی به جا ده اصلی با سیزده کیلومتر راه آسفا لته وهزار وپانصد نفر جمعیت متشکل از حدود یکصد خانواراز روستاهای آبا دو نوسازمطقه بو.ده ودارای زیباترین ووسیع ترین دشت در منطقه می باشد .از نظر استوره ای محل روستای سابق درکا بانام ورک یا ورکا زادگاه فریدون بو ده و محل های تخت فزید و ن ، زندان ضحاک وگردنه مازیار در طراف این روستا قرار دارد.دو صو فی که احتمالا پدر و پسر بو ده باشند در این روستا آررمیئه انکه آنچه برروی کا شی هایی که دیگر وجود ندارند واستاد منوچهرستوده حدود پنجاه سال قبل از آنها عکسبرداری نمو ده و اصراربر وجود صوفی بودن آنها وتعلق خاطر دوصوفی آرمیده در دلا به پیامبر اکرم و حضرت علی ،خوشبختانه درتحقیق زمان مربوط به عکسها ،نوشته هایی که بر کاشی های شیخ یا سلطان شهاب الدین بوده وذکر گردیده بیان کننده این مطلب است که مختصرابه آن اشاره میگردد..۱-مرقد سلطان احمد نریمان زنده(یانریزنده.که احتمالامخفف ومحلی نریمان زنده باشد)بنایی است از سنگ وگچ از خارج هشت ترک……………..و اخیرا تمام بدنه خارجی آن راحلب پوش کرده اند.برکمربندداخلی آن ابیات زیرراگچ بری کرده اند…این بارگاه کیست که تاصبح واپسین….جن وملک بخاک درش مینهد جبین…این بارگاه کیست که محتاج درگهش…هستند کاینات همه روی این زمین …این بارگاه کیست که از فیض رحمتش …خوشحال وخرمند هزاران دل غمین…این بارگاه کیست که تابنده نور او…باشد یکی چو روضه فردوس عنبرین..۲-شیخ یا سلطانشهاب الدین بن سلطان احمد(این فرضیه اثبات نشده وجوددارد که این دو پدر وپسر بوده اند )تمام بقعه کاشیکاری بوده و۸ عکس ازکاشی ها وجوددارد ونوشته بعضی از آنها چنین است..الحکم اله تعالی……التصوف کله ادب بالله…..صدق وصفاست درراه تصوف آنکه اوراراهنماست شاهنشاه اولیا علی شیر خداست….دینم به محمد وعلی هست درست…و..و…سالهای کاشیکاری…سال ۹۰۱ دردرگاه دوم وپنجم وسال۹۰۲دردرگاه چهارم وسال ۹۰۳ دردرگاه اول که بنابراین کاشیکاری ۳ سال طول کشیده است. کاشیها از جای دیگر آورده شده است.واز نظر تاریخی مربوط به زمان صفویه میباشد….نام حدود ده کا شیکار هم آمده وبر لنگه ای از در ورودی آمده است…وقف هذه الباب لمزار سلطان العارفین..اززبان محلی ها درخصوص کرامات آنها نیز مطالب آمده است.ویکی از لنگه های اصلی دیگر در آن زمان وجودنداشته ولنگه دیگری    جا یگزین آن بوده است.با سپاس.نمایی از حاجی دلا دلارستاق آمل با آرامگاه صوفی صافی سلطان نریمان زنده ونمایی از نریماندشت باتک درختان بید درکنا ر جویبار ان که سایه گستر بر سر پدران ومادران واجداد ما به فصل درو وکاشت وداشت و جمع آوری علوفه(واش تاشی ) بوده وبا صدای بلدرچین درزیر دسته ها ی (کسو=kasoo ) گندم وجو سرودزیستن را زمزمه میکردند.

قسمتی ازکاشیکاری ا زا ره میان درگاه هفتم وهشتم داخل بنای مرقدشیخ شهاب الدین در حاجی دلا دلارستاق آمل. دریغا دزدان میراث ملی ما این آثار وهزاران اثر دیگر را دزدیده و به موزه داران خارجی فروخته اند.
 
حدود پنجاه سال قبل

قسمتی ازکاشیکاری زاویه میان درگاه پنجم وششم داخل بنای مرقدشیخ شهاب الدین در حاجی دلا دلارستاق آمل. دریغا دزدان میراث ملی ما این آثار وهزاران اثر دیگر را دزدیده و به موزه داران خارجی فروخته اند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *