شهدای روستای اصله / فامنین / همدان

شهدای روستای اصله / فامنین / همدان

بسیجی شهید حسین محققی

نام پدر : حاج یحیی

تولد : ۱۳۴۴ اصله

شهادت : ۰۷/۰۵/۱۳۶۱

محل شهادت : کوشک

متأهل

فرزندان : ۲ دختر

بسیجی شهید اسدالله بیگلری

نام پدر : محمد حسن

تولد : ۱۳۳۸

شهادت : ۱۵/۰۵/۱۳۶۲

محل شهادت : جوانرود

متأهل

فرزندان : ۲ پسر ۱ دختر

فرمانده شهید میرزا رضا بیگلری

نام پدر : محمد حسن

تولد : ۱۳۳۴

شهادت : ۲۸/۱۱/۱۳۶۲

محل شهادت : چنگوله

متأهل

فرزندان : ۱ پسر ۳ دختر

بسیجی شهید فرزندعلی محققی

نام پدر : حاج رجبعلی

تولد : ۱۳۴۴

شهادت : ۱۶/۱۲/۱۳۶۳

محل شهادت : سرپل ذهاب

مجرد

سرباز شهید فرزندعلی بیگلری

نام پدر : آقامعلی

تولد : ۱۳۴۳

شهادت : ۰۳/۰۴/۱۳۶۴

محل شهادت : زیوه

متأهل

فرزندان : ۲ پسر ۱ دختر

روحانی شهید فرزندعلی محققی

نام پدر: حاج محمد حسین

تولد : ۰۱/۰۳/۱۳۴۲

شهادت : ۱۳/۱۲/۱۳۶۴

محل شهادت : فاو

مجرد

بسیجی شهید نصراله محققی

نام پدر : رجبعلی

تولد : ۱۳۴۰

شهادت : ۲۱/۱۰/۱۳۶۵

محل شهادت : شلمچه

متأهل

فرزندان : ۲ دختر

بسیجی شهید رضا محققی

نام پدر : براتعلی

تولد : ۱۳۳۸

شهادت : ۲۲/۱۰/۱۳۶۵

محل شهادت : شلمچه

متأهل

فرزندان : ۱ پسر

دانش آموز بسیجی شهید علی کریمی

نام پدر : علی اصغر

تولد : ۱۳۴۸

شهادت : ۲۶/۱۰/۱۳۶۵

محل شهادت : شلمچه

مجرد

بسیجی شهید علی اکبر محققی

نام پدر : علی

تولد : ۱۳۱۵

شهادت : ۲۶/۱۰/۱۳۶۵

محل شهادت : شلمچه

متأهل

فرزندان : ۶ پسر ۱ دختر

بسیجی شهید عباسعلی براتی

نام پدر : محمد علی

تولد : ۱۳۴۸

تاریخ شهادت : ۱۴/۰۴/۱۳۶۶

محل شهادت : بانه

مجرد

بسیجی شهید مفقود الاثر جلال محققی

نام پدر : آیت اله حاج شیخ محسن محقق

تولد :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

مجرد

بسیجی شهید ولی اله براتی

نام پدر :

تولد :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

متأهل

فرزندان : ۲ پسر ۱ دختر

بسیجی شهید حسن کریمی

نام پدر :

تولد :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

بسیجی شهید نقی بیگلری

نام پدر: حاج تقی

تولد :

تاریخ شهادت :

محل شهادت :

مجرد

 

 منبع:

asleh.ir

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *