پایگاه بسیج / اتاق فکر روستا

پایگاه بسیج / اتاق فکر روستا

  

فریضه امر به معروف و نهی از منکر به واسطه وجود آن باید اجرا شود و سنت الهی این است که هر قوم، ملت و امتی از این وظیفه سرباز زد سر انجامش محتوم به ضلالت و بدبختی در دنیا و عذاب دوزخ در آخرت است. سازمان بسیج با توجه به روایج برخی منکرات و نیز مغفول بودن بسیاری از معروفات در جامعه برنامه هایی را در این زمینه به اجرا در آورده است که رویکرد اصلی آن ها ایجابی بودن امر و به معروف و نهی از منکر می باشد.

در ادامه گزارش یکی از این برنامه ها که در راستای امر به معروف و نهی از منکر به روش ایجابی در یکی از روستا های کشور انجام گرفته را خواهید خواند. به جهت حفظ حرمت اهالی این روستا سعی شده تا از بردن نام افراد، نام روستا و مشخصاتی که بیان کننده هویت ساکنان این روستا است خودداری شود.

شما خوانندگان محترم را به خواندن این گزارش جالب دعوت می کنیم.

سه ساعت در مسیر رسیدن به روستا

ساعتم را نگاه کردم، نزدیک روستا رسیدیم. تقریبا سه ساعتی است که مسیر زمینی را داخل خودرو طی کرده ایم. از دور که درخت های نخل را می بینم خستگی مسیر از یادم می رود. به نخلستان های که رسیدیم اهالی روستا مشغول کار درآنجا بودند. فصل برداشت خرماست و روستائیان حاصل دست رنجشان را برداشت می کنند. ما که قرار است ماجرای جالب این روستا را از زبان خود مردمانش بشنویم از آن ها درخواست می کنیم تا اندکی دست از کار بکشند و درباره ماجرای روستایشان برای ما بگویند. با کلی صحبت و خواهش آخر سر، توانستم چند نفری را راضی کنم تا بیایند و با همان لباس کارگری چند دقیقه ای برای ما، ماجرا را تعریف کنند.

واگویه هایی از جنس رنج

هرکدام از این روستائیان حرف های زیادی داشتند. آلام و رنج هایی که گفتن آن ملال آور است. منطقه ای که این روستا در آن قرار دارد به واسطه این که در نزدیکی مسیر ترانزیتی مواد مخدر از افغانستان به اروپا است و به همین واسطه و به دلیل سودجویی قاچاقچیان مواد، برخی مردم و جوانان روستا دچار بلای خانمان سوز اعتیاد شده بودند.

یکی از روستائیان برخی موارد و مسائلی که به خاطر این امر در روستا رخداده بود را تعریف می کند و ما که فقط شنونده هستیم و رنج می بریم، چه رسد به این ها که خود شاید درگیر این افیون بوده و یا یکی از خانواده شان دچار این بلا شده باشد.

در کنار این، ضعف فضای فرهنگی در روستا و نبود مواظبت های رایج فرهنگی و برنامه های لازم تربیتی در مجموعه روستا دلیل دیگری بود برای گسترش اعتیاد و برخی مفاسد اخلاقی در این روستا.

یکی از روستاییان که معلوم است زخم خورده این ماجراها است برای مان تعریف می کند که: اعتیاد برخی از اهالی روستا موجب شده بود تا میزان سرقت در روستا زیاد شود و حتی برخی مواقع به انبارهای خرما دستبرد می زدند و خرماها را می بردند و شاید به یک دهم قیمت برای تامین پول مصرف مواد، می فروختند. حتی از جاهای دیگر و روستاهای اطراف هم برخی مواقع برای مصرف مواد به روستای ما می آمدند. این معضل بزرگی برای ما بود.

اما عده ای به سطوح آمدند و اندیشه ای کردند…

یکی از اهالی در خلال این که مابقی داشتند از رنج ها و دردهای روستا که قبلا دچار آن بودند می گفتند و ما را ناامید می کردند، نقطه امیدی در دل ما روشن کرد. او گفت: اما مردم از این وضع خسته شدند و به سطوح آمدند، بعضی از اهالی روستا بازنشسته سپاه بودند که بعد از بازنشستگی در روستا ساکن شده بودند، وقتی که به خاطر این وضع جمع شدیم آن ها گفتند که خوب است در روستا یک پایگاه بسیج بزنیم.

یکی دیگر از اهالی که در جریان پیگیری کار پایگاه بسیج بود، تعریف می کند که بعد از کلی درخواست و پیگیری،موفق شدیم سال ۱۳۹۱ پایگاه را افتتاح کنیم.

پایگاه بسیج، اتاق فکر روستا

افتتاح پایگاه موجب شد تا یک تشکیلات منسجم در روستا بوجود آید. یکی از اعضای پایگاه به جلسات همفکری برای بررسی مشکلات روستا اشاره می کند و می گوید: بعد از چند جلسه تصمیم گرفتیم تا با دیگر مردم ساکن در روستا هم مشورت کنیم و همین امر خیلی مثمر ثمر بود، خیلی از مردم روستا اعلام آمادگی کردند تا هر طرحی را که اینجا همفکری شد و به نتیجه رسید اجرا و حمایت کنند.

در اولین اقدام اطلاعات لازم را جمع آوری کردیم. حدود ۳۰ معتاد بزرگترین مشکل روستا بود. تصمیم بر آن شد تا با روش های درست و ایجابی برویم و معتادهای روستا را ترک دهیم، یعنی یک الگوی ایجابی از امر و به معروف و نهی از منکر را به اجرا در آوردیم. لذا شورای امر به معروف و نهی از منکر روستا تشکیل شد و بسیجیان پایگاه با حمایت این شورا که تحت نظارت شورای امر به معروف و نهی از منکر ناحیه مقاومت بسیج منطقه ما بود بعد از این که با معتادین صحبت و آن ها را ارشاد می کردند، آن ها را برای ترک اعتیاد ترغیب و بعد از اعلام آمادگی از سوی فرد معتاد، پزشک بسیجی برای مداوای معتادان به روستا آمده و آن ها را معاینه کرد.

یکی دیگر از بسیجیان روستا می گوید: وقتی اعلام آمادگی روستاییان برای امر به معروف و نهی از منکر به ناحیه بسیج اعلام شد شورای امر به معروف و نهی از منکر ناحیه ما را حمایت کرد و حتی پزشک هم در اختیار ما قرار داد و روند کار شروع شد. معاینه و مداوای معتادان روستا بنا بر بررسی ها و مشورت هایی که داشتیم مبتنی بر روش سنتی انجام پذیرفت و نه روش های جاری و رایج پزشکی که بصورت بستری و مصرف دارو است. این شیوه سنتی، مصرف گیاهان دارویی و آب درمانی بود که تحت نظر پزشک انجام می شد.

با بکارگیری این روش توانستیم ۲۴ نفر از اهالی روستا را از بلای خانمان سوز اعتیاد نجات دهیم که همین باعث شد روحیه امید و تلاش در روستا شکل گرفته و شور و نشاط فضای روستا را فرا بگیرد.

فقط به ترک اعتیاد بسنده نکردیم

این بسیجی روستایی که در جریان کامل امر است بیان می کند: وقتی بحث ترک اعتیاد را حل کردند برای این که ریشه اعتیاد را بکنند موضوع اشتغالزایی را هم بررسی کردند. نمونه ای هم که ما در اینجا می بینیم، همین هایی هستند که در نخلستان های روستا مشغول فعالیت اند.

برای اشتغال و کار آفرینی نجات یافته ها از دامن اعتیاد، اعضای پایگاه روستا موضوع ارائه تسهیلات کشاورزی را هم پیگیری کردتد.

یکی دیگر از اعضای بسیج هم می گوید: اکثرا ترک کرده ها که شغل نداشتند، مشغول به کار شده اند و همگی در بسیج عضو شده و در حلقه صالحین هم شرکت می کنند.

زمزمه های حضور جهادی ها در روستا

وقتی می گویند جهادی؛ ذهن همه می رود سمت این اردو ها. درس است این جا هم زمزمه هایی است، اهالی روستا به هم می گویند که از بسیج (بسیج سازندگی) یک گروه می خواهند به روستا بیایند و می خواهند درباره کارهای تولیدی و اقتصادی ممکن در روستا، مردم را توجیه و کمک کنند. به عبارتی طرح های اقتصاد مقاومتی بسیج توسط این گروه در روستا بررسی و اهالی نسبت به آن توجیه شوند.

…. می شود در روستا یک نشاط و شادابی توام با امید را از اقدامات اخیر دید. در بدو ورود، کار جوانان و مردم در نخلستان ها و متکی بودن به (نون بازوی) خود قابل مشاهده بود. چرا که شاید در خیلی از روستا های اطراف، همین عدم اشتغال معضلی و عاملی برای گرایش آن ها به مواد مخدر شده است.

در هر صورت این روستاییان منتظر بودند تا با شروع طرح های اقتصاد مقاومتی این شور و نشاط در روستایشان افزون تر شود.

از یکی از روستاییان خواستیم درباره تغییراتی که بعد از این کار و انجام این نمونه امر به معروف و نهی از منکر در روستا رخ داده بگوید، او گفت: قبلا دزدی در روستا هر روز زیادتر می شد، از جاهای دیگر برای مصرف می آمدند اینجا. امروز شکر خدا دزدی اصلا نداریم و یا کم شده و کسی از بیرون روستا دیگر جرات ندارد برای مصرف مواد بیاید اینجا. بحمدالله امنیت بالا رفته است.

انگار دوباره متولد شده ام!

در ادامه بازدید قصد کردیم تا با یکی از نجات یافتگان از دامان اعتیاد هم، صحبتی داشته باشیم. البته با خیلی از آن ها خوش و بش کردیم ولی با این فرد از نزدیک و بطور خاص مصاحبه کردیم. او که با همین روشی ایجای، اعتیادش را ترک کرده برای ما از معضلات دوران اعتیادش می گوید: وقتی معتاد بودم زندگی خوبی نداشتم، همیشه با زن و بچه ام دعوا داشتم و برخوردم با آن ها خوب نبود. بعضی وقت ها می شد که بچه ام را کتک می زدم.

همین جا بود که اشک از چشمانش سرازیر شد و ادامه داد: امیدوارم خدا مرا به خاطر این ظلمی که به خانواده ام کردم، ببخشد. من الآن دیگر ترک کرده ام و به زندگی برگشتم، انگار دوباره متولد شده ام! الآن دارم با خانواده ام زندگی می کنم و همه ما از این وضعیت خوشحال و راضی هستیم.

حرف آخر و نتیجه گیری

امروز این روستا دیگر نه فقط زنده شده بلکه می تواند یک الگوی عینی برای طرح های امر به معروف و نهی از منکر به شیوه ایجابی باشد و روستاییان اطراف و سایر جاهای کشور با همین الگو می توانند خود را از این معضلات برهانند و البته نه فقط این که در این روند امر به معروف، معتادان را ترک دهند، بلکه در ادامه این شیوه ایجابی نسبت به ریشه کنی علل این امر هم اقدام کنند، یعنی با امکانات و تسهیلاتی که در اختیار بسیجیان گذاشته می شود بیکاری را ریشه کن کنند. فعالیت های فرهنگی و دیگر کارهای لازم را به انجام برسانند. این روستا الگوی خیلی خوبی است.

روش ایجابی در انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در ساختار سازمان بسیج عملیاتی شده و سطح پوشش این روش بر تمامی منکرات رایج و معروفات مغفول مانده است و با هدف مردمی سازی امر به معروف و نهی از منکر انجام می شود و تا کنون برکاتی این چنین که در این گزارش دیده شد، بسیار داشته است.

منبع:
moghtadaamin.blogfa.com

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *