بازدید فرماندار / روستای سنو / گناباد

بازدید فرماندار از روستای سنو / گناباد


مورخه ۱۱/۷/۹۲مهندس صفایی فرماندارشهرستان گناباد ازطرحهای کشاورزی روستای سنو بازدید کردنددراین بازدید که بخشدارکاخک راسای ادارات جهادکشاورزی بانک کشاورزی فنی حرفه ای گنابادوجهادکشاورزی کاخک ایشانرا همراهی می کردند. به همرا شورای اسلامی ودهیار از طرحهای احداث استخرهای ذخیری آب درحال احداث روستا واز مزرعه احداث شده آقای محمد میرزایی وعجمی که شامل ایجاداستخرذخیره آب ولوله گذاری احداث باغ اناروزردالومی باشد بازدید وازروندپیشرفت کارومشکلات کشاورزان را از نزدیک موردبرسی قراردادند.

ارسال خبر:

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *