مسجد قدیم زاوشت / موقوفات و تعمیرات

مسجد قدیم زاوشت بناب / موقوفات و تعمیرات

مردمان متدین ومتمول برای  پا برجا نگه داشتن مساجد کمکهای مالی برای مساجد مینمودند یکی از این کمکهای مالی برای مساجد وقف بوده است ومسجد قدیم زاوشت نیز دارای موقوفاتی بوده است اولین موقوف نهالستانی است در اراضی مشهور به جله وان وبه مسجید باغی معروف میباشد .این باغ را در حدود سالهای ۱۲۸۰ مرحوم فتحعلی سلطان فتحی زاده که از ملاکین بوده است طبق وقفنامه ای رسمی که متن آن در اداره اوقاف بناب موجود است ایشان آنرا وقف مسجد قدیم نموده اند چون دسترسی به وقفنامه مزبور میسر نشد لذا از کم وکیف وقف اطلاعی در دست نیست. در آمد وعواید باغ فوق هر ساله به حساب مسجد واریز میگردد.

مسجید باغی، موقوفه مرحوم فتحعلی سلطان برای مسجد قدیم زاوشت در اراضی جله وان زاوشت

ایزوشین قدیم مسجیدی (2)

 

همچنین مرحوم فتحعلی سلطان چندین دست جام وسماور که نام ایشان بر روی آنها حک شده بود به مسجد وقف نمودند وهرساله در ماه محرم این مزبور را پر از آب میکردند و عزاداران از آن سیراب میگشتند.

نمونه مهر مرحوم فتحعلی سلطان تحت عنوان عالیجاه فتحعلی آقا سلطان

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

دوازده عدد چینی حک گشته با آب نقره با آیات قران کریم که مرحوم حاج محمد از مکه به عنوان وقف مسجد قدیم هدیه نموده بود وهریک از آنها در دیوارهای مسجد نصب گردیده بود وگویا حدود سال ۱۳۶۸ مورد دستبرد وغارت قرار گرفته است.

نمونه مهر مرحوم حاجی محمد از مروجین مذهبی زاوشت تحت عنوان فخر الحاج

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

سنگ قبری بزرگ که به دوره اسلامی مربوط میشود ودر آن نوشته هایی به خط ثلث نام شخص برروی آن حک شده بود تا سال ۱۳۷۰ در  سمت جنوبی  مسجد قدیم زاوشت موجود بودواز گورستان قدیمی زاوشت که در سال ۱۳۵۵ جهت احداث مدرسه تخریب گردید بدان جا حمل گردیده بود  که در آن تاریخ به موزه مراغه انتقال یافته است.

 تعمیر دیوارضلع شرقی و غربی مسجد قدیم زاوشت قبل از حذف شیروانی قدیمی سال ۱۳۸۱

 

 

نمای شمالی مسجد قدیم زاوشت بعد از تعمیرات که به مسجد اضافه گردیده است وچندین درب ورودی دارد

ایزوشین قدیم مسجیدی (9)

 

 

 

شبستان ومحوطه درونی مسجد قدیم زاوشت در حال تعمیر سال  ۱۳۸۳

 

 

 نمای ضلع شرقی مسجد قدیم زاوشت  قبل از تعمیرات-سال ۱۳۷۹

 

 

نمای ضلع شرقی مسجد قدیم زاوشت بعد از اتمام تعمیرات سال۱۳۸۵

 مسجد ایزوش

 

 

 نمایی از ضلع جنوبی مسجد قدیم زاوشت قبل از تعمیرات- سال۷۵

ایزوشین قدیم مسجیدی (4)

 

 

 نمای جنوبی مسجد قدیم زاوشت بعداز اتمام تعمیرات سال  ۱۳۸۵

 مسجد ایزوش (1)

ارسال خبر:

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *