روستاهای اشکورات / گیلان

روستاهای اشکورات / گیلان

آمار روستاهای اشکور

اشکوردرتقسیمات کشوری به سه دهستان تقسیم گردیده که به شرح زیر است:

۱-  دهستان اشکور علیا و سیارستاق ییلاقی‌به مرکزیت روستای سارم مشتمل بر ۵۳ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ – گوگاه، ۲ – لشگان، ۳ – گیری، ۴ – محمودلات، ۵ – دره چاک، ۶ – کشایه، ۷ – دو گل، ۸ – پرندان، ۹ – سنگ‌سیرود، ۱۰ – پرویزخانی، ۱۱ – کیاش‌کول،۱۲ – میان‌رود، ۱۳ – زیدی، ۱۴ – درگاه، ۱۵ – چاکانک، ۱۶ – کلایه، ۱۷ – درسن، ۱۸ – چاکل، ۱۹ – توکام چان، ۲۰ – چورده، ۲۱ – جبرده، ۲۲ – لیاسی، ۲۳- بلترک، ۲۴ – لونی، ۲۵ – پلنگ‌رم، ۲۶ – لات محله، ۲۷ – سرزود، ۲۸ – خمیر محله، ۲۹ – چکرود، ۳۰ – کلرود، ۳۱ – نی‌دشت، ۳۲ – رزن، ۳۳ – ویشکی،۳۴ – چاکان، ۳۵ – گرچانسو، ۳۶ – شارج علیا) شاه‌راج علیا(، ۳۷ – شاراج سفلی) شاه راج سفلی(، ۳۸ – عروس محله، ۳۹ – قاضی چاک، ۴۰ – سیاوش کوه، ۴۱ – ارکم، ۴۲ – یاسور، ۴۳ -‌دلیجان، ۴۴ – ماسیان بالا، ۴۵ – ماسیان پایین، ۴۶ – پوده، ۴۷ – طلابن، ۴۸ – بازارمحله، ۴۹ – سیارستاق، ۵۰ – سارم، ۵۱ – نیاسن، ۵۲ – دارچه، ۵۳ – پتنگ.

 ۲- دهستان اشکورسفلی‌به مرکزیت روستای زیار مشتمل بر ۴۷ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ – نسام کوه، ۲ – ریاب، ۳ – چمتوکش، ۴ – طولای بزرگ، ۵ – طولای کوچک، ۶ – ارزه‌گردن، ۷ – پرام‌کوه، ۸ – آغوزبن‌کند سر، ۹ – کره‌گوابر، ۱۰ -‌میان‌لنگه، ۱۱ – خراسان پشته، ۱۲ – شرم دشت، ۱۳ – عزت‌آباد، ۱۴ – مازوبن، ۱۵ – بالالام بشکت، ۱۶ – لام بشکست پایین، ۱۷ – سلچه، ۱۸ – میلاش، ۱۹- دیودره، ۲۰ – زیاز، ۲۱ – گرم آبدشت، ۲۲ – سجیران، ۲۳ – جیرکل، ۲۴ – زوزمه، ۲۵ – نیلو، ۲۶ – نیارپرده‌سر، ۲۷ – چلمرود، ۲۸ – سیاه‌کشان، ۲۹ – لیما،۳۰ – لیماگوابر، ۳۱ – لیماچال، ۳۲ – تر‌پو، ۳۳ – سنگ‌بنگ، ۳۴ – آسیاب دره، ۳۵ – رودبارک، ۳۶ – نره‌کی، ۳۷ – آب دوچال، ۳۸ – کیارمش، ۳۹ – فکش،۴۰ – پرچ کوه، ۴۱ – سرخانی، ۴۲ – تواسانکش، ۴۳ – کاکرود، ۴۴ – چشان، ۴۵ – سلیمان چیر، ۴۶ – کلای پهلو، ۴۷ – توسه چال.

۳ – دهستان شوئیل‌به مرکزیت روستای شوئیل مشتمل بر ۵۳ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
۱ – عینی، ۲ – توسه چالک، ۳ – وربن، ۴ – سرتله، ۵ – لات محله، ۶ – بنان، ۷ – مازوکه، ۸ – امیرمحله، ۹ – کیاسه، ۱۰ – ایزون، ۱۱ – گواچی، ۱۲ – دوآب،۱۳ – ریسن، ۱۴ – هسی‌کوه، ۱۵ – بلوکت، ۱۶ – کلایه، ۱۷ – چمتوکش، ۱۸ – سوخته‌کش، ۱۹ – خانه‌سرک، ۲۰ – تلین، ۲۱ – طلابنک، ۲۲ – برم‌کوه، ۲۳ -‌اکبرآباد، ۲۴ – صمدآباد، ۲۵ – وکل خانی، ۲۶ – زارکی، ۲۷ – دشتک، ۲۸ – شوئیل، ۲۹ – تازه‌آباد، ۳۰ – دتورسرا، ۳۱ – تنیکان، ۳۲ – گل کاموس، ۳۳ – لرده،۳۴ – سلوکین سفلی، ۳۵ – سلوکین علیا، ۳۶ – سلوکین وسطی، ۳۷ – سراورسو، ۳۸ – خرسند کلایه، ۳۹ – مازودره، ۴۰ – روم‌دشت، ۴۱ – لته‌سر، ۴۲ -‌گورخانی، ۴۳ – لسه‌بو، ۴۴ – شیرکوه، ۴۵ – پی‌آغوزبن، ۴۶ – شرم‌دشت، ۴۷ – شفیع‌آباد، ۴۸ – خراسان‌سر، ۴۹ – مومن‌زمین، ۵۰ – توسکاس، ۵۱ – لته‌رود،۵۲ – برکام، ۵۳ – لیلکی.

 

روستاهای اشکورات گیلان

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آبادی                                    

خانوار   

جمعیت

مرد

زن

موسی کلایه

۱۹۶

۸۰۵

۳۷۷

۴۲۸

لرود

۱۱۳

۵۲۰

۲۳۸

۲۸۲

اغوزبن کندسر

۱۰۲

۳۹۱

۱۹۰

۲۰۱

ملکوت

۱۰۱

۳۹۷

۲۰۵

۱۹۲

سجیران

۱۰۰

۳۴۰

۱۵۵

۱۸۵

بویه

۱۰۰

۲۸۶

۱۳۴

۱۵۲

شوک

۹۶

۳۳۱

۱۴۹

۱۸۲

مربو

۹۵

۳۴۸

۱۶۸

۱۸۰

کجید

۹۲

۲۴۵

۱۲۵

۱۲۰

گره گوابر

۹۱

۳۲۲

۱۶۵

۱۵۷

لیما

۸۱

۲۳۷

۱۱۹

۱۱۸

کلامرود

۸۱

۱۹۷

۹۲

۱۰۵

توکاس

۸۰

۲۸۱

۱۲۴

۱۵۷

کاکرود

۸۰

۲۴۳

۱۰۵

۱۳۸

نیلو

۷۶

۲۷۱

۱۳۶

۱۳۵

لشکان

۶۳

۲۵۳

۱۲۲

۱۳۱

خراسان پشته

۶۲

۲۲۶

۱۱۱

۱۱۵

گورج

۶۰

۱۵۸

۶۷

۹۱

کیاسه

۵۹

۱۶۰

۶۸

۹۲

زیاز

۵۸

۱۷۹

۹۵

۸۴

دیماجانکش

۵۶

۲۰۵

۹۰

۱۱۵

طولای بالا

۵۲

۱۳۴

۶۱

۷۳

امام

۵۱

۱۲۲

۶۳

۵۹

جیرکل

۵۰

۱۷۷

۷۸

۹۹

عزت آباد شرمدشت

۴۸

۱۹۷

۱۰۰

۹۷

پوده

۴۷

۱۷۳

۷۵

۹۸

گیری

۴۷

۱۵۷

۶۸

۸۹

پی اغوزبن

۴۶

۱۵۴

۶۸

۸۶

سیاه خولک

۴۴

۱۴۹

۷۳

۷۶

لسبو

۴۱

۱۵۹

۷۷

۸۲

ریسن

۳۹

۱۵۲

۵۸

۹۴

سیارستاق

۳۷

۱۳۹

۵۸

۸۱

هلوبن دره

۳۷

۱۳۶

۷۱

۶۵

روم دشت

۳۷

۹۸

۴۷

۵۱

کاکرود

۳۷

۹۴

۴۹

۴۵

بالالام بشکست

۳۶

۱۱۲

۴۷

۶۵

شفیع اباد

۳۶

۹۹

۴۲

۵۷

برمکوه

۳۵

۱۱۵

۴۷

۶۸

تماجان

۳۳

۷۱

۳۴

۳۷

اینی

۳۴

۱۵۱

۷۸

۷۳

دیورود

۳۲

۹۹

۴۸

۵۱

میلاش

۳۱

۱۱۰

۴۵

۶۵

اکبراباد

۳۱

۱۰۸

۴۶

۶۲

لیاسی

۳۱

۷۴

۳۶

۳۸

ایزدین

۳۰

۱۱۵

۵۳

۶۲

مایستان پائین

۳۰

۸۴

۳۵

۴۹

عزت آباد (عسکرآباد)

۲۹

۱۰۴

۵۳

۵۱

رزه گردن

۲۸

۱۱۰

۵۸

۵۲

لام بشکست پائین

۲۸

۹۵

۴۷

۴۸

شوئیل

۲۸

۸۵

۴۰

۴۵

لترود

۲۸

۸۳

۳۷

۴۶

جیرده

۲۸

۷۱

۲۹

۴۲

نیاسن

۲۷

۹۳

۳۹

۵۴

قاضی چاک

۲۷

۶۴

۳۰

۳۴

سزرود

۲۶

۱۰۱

۴۵

۵۶

کلرود

۲۶

۹۴

۴۹

۴۵

لیماگوابر

۲۶

۶۳

۲۴

۳۹

زراکی

۲۵

۹۵

۵۱

۴۴

توسه چاله

۲۵

۷۹

۴۱

۳۸

یاسور

۲۵

۵۶

۲۳

۳۳

مازی بن

۲۴

۹۴

۴۳

۵۱

کشایه

۲۴

۸۲

۳۷

۴۵

استخرسر

۲۴

۶۹

۳۱

۳۸

شیه

۲۴

۶۶

۳۰

۳۶

طولای پایین

۲۳

۵۸

۲۲

۳۶

زورزمه

۲۲

۷۴

۳۲

۴۲

دلیجان

۲۲

۵۵

۱۹

۳۶

شرمدشت

۲۱

۷۶

۳۹

۳۷

دشتک

۲۱

۷۳

۳۸

۳۵

درسنک

۲۱

۶۹

۳۵

۳۴

گرمابدشت

۲۱

۵۱

۲۵

۲۶

پرچ کوه

۲۰

۷۸

۳۷

۴۱

بلترک

۲۰

۴۰

۱۹

۲۱

گیلایه

۱۹

۷۷

۳۲

۴۵

درگاه

۱۹

۷۶

۳۱

۴۵

لیماچال

۱۹

۵۷

۲۲

۳۵

سارم

۱۸

۵۱

۱۹

۳۲

پرندان

۱۷

۶۰

۲۸

۳۲

لرده

۱۷

۵۹

۲۴

۳۵

تواسانکش

۱۶

۵۶

۲۴

۳۲

سیاه استخر

۱۶

۵۵

۲۳

۳۲

ویشکی

۱۶

۴۰

۱۵

۲۵

چاکانک

۱۵

۵۸

۲۹

۲۹

تلابنک

۱۵

۴۲

۱۸

۲۴

وگلخانی

۱۵

۴۰

۱۷

۲۳

ملجادشت

۱۵

۳۸

۱۷

۲۱

کیارمش

۱۵

۳۷

۱۴

۲۳

مومن زمین

۱۵

۳۷

۱۴

۲۳

ولنی

۱۵

۲۹

۱۵

۱۴

سلوکبن سفلی

۱۴

۴۵

۱۸

۲۷

طارش

۱۴

۴۴

۲۴

۲۰

رودبارک

۱۴

۴۳

۱۹

۲۴

مطلاکوه

۱۴

۴۳

۲۶

۱۷

ایرمحله

۱۴

۳۶

۱۵

۲۱

چمتو

۱۳

۵۲

۲۰

۳۲

کلایه پهلو

۱۳

۴۶

۱۹

۲۷

میانرود

۱۳

۴۴

۱۶

۲۸

سوخته کش

۱۳

۴۴

۱۹

۲۵

مازودره

۱۳

۴۲

۲۰

۲۲

لات محله

۱۳

۴۱

۱۷

۲۴

توکامجان

۱۳

۲۷

۱۲

۱۵

خانه سرک

۱۲

۴۴

۱۹

۲۵

بلکوت

۱۲

۳۶

۱۳

۲۳

تلیکان

۱۱

۴۳

۲۲

۲۱

دتورسر

۱۱

۴۰

۱۹

۲۱

میان لنگه

۱۱

۳۹

۲۰

۱۹

شوله

۱۱

۳۹

۲۳

۱۶

مایستان بالا

۱۱

۳۵

۱۲

۲۳

تلابن

۱۱

۳۱

۱۴

۱۷

سرخ تله

۱۱

۳۰

۱۲

۱۸

رودبارده سر

۱۱

۳۰

۱۶

۱۴

ارکم

۱۱

۲۸

۱۱

۱۷

کشمش

۱۱

۲۷

۹

۱۸

اسیابدره

۱۱

۲۷

۱۰

۱۷

چاکل

۱۱

۱۶

۷

۹

مازگاه

۱۰

۳۸

۱۶

۲۲

کلایه

۱۰

۳۵