بادگیرهایی بر پشت بام / سقی / گناباد

بادگیرهایی بر پشت بام / سقی / گناباد

تا چندین سال قبل هوای گرم وکویری منطقه بیداد میکرد ،  هرچند روستای سقی از نعمت برق برخوردار نبود که با زدن یک کلید پنکه ها و کولر ها بکار افتاده و تن خسته اهالی را نوازش کند ولی در عوض بنا های باسلیقه روستا اقدام به ساخت بادگیرهایی بر پشت بام یکی از اطاقهای منازل نموده و درچهار جهت حفره هایی را ایجاد میکردند که از هرطرف نسیمی وزیدن گرفت آنرا به داخل اطاقی که معمولا در هرمنزل یکی از این اطاقها بود و اطاق بادگیر نامیده میشد هدایت کند ، البته بادگیرها نیز بنا به وضعیت مالی صاحب منزل متفاوت بود ، افراد مستضعف دارای بادگیرهای کوچکتری بودند و افراد متمول دارای اطاقهای بادگیر بزرگتر و درکف این اطاق درست در مقابل حفره های باد گیر حوضچه ای پر از آب بود و گرداگرد این حوضچه با آجرهای چهارگوش مفروش شده بود  ، نسیمی که از طریق حفره ها به دا خل اطاق هدایت میشد با آبها برخورد کرده و به اطراف پخش میشد و ساکنین این اطاق را روحی تازه می بخشید.

ارسال مطلب:

آقای حسن دهقان / خبرنگار روستای سقی / گناباد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *