اسب کرد با نژاد ایرانی / گراویان سفلی

اسب کرد با نژاد ایرانی / گراویان سفلی

</span></strong><strong><span lang=

اسب ازدیرباز در زمینه های کشاورزی، حمل ونقل، وهمچنین در جنگ ها به عنوان ابزاری برای دسترسی زودهنگام و سریع به موقعیت دشمن مورد استفاده قرار می گرفته است. اسب را در پارسی میانه و اوستایی اسپ نیز می گفتند نام های بسیاری از بزرگان ایرانی در روزگار باستان دارای پسوند اسپ بوده است مانند گشتاسپ، ارجاسپ، گرشاسپ، لهراسپ که نشان از اهمیت این حیوان در میان ایرانیان بوده است. قدیمی ترین سنگواره های به جا مانده ازاین حیوان نشان از نوعی درآمیختگی زندگی انسان های گذشته با این حیوان است براساس نظر بسیاری ازکارشناسان، اسب کرد یکی از اصیل ترین نژادهای اسب ایرانی است که اسب عرب در ۲هزار سال گذشته از این نژاد تکثیر یافته است.اسب کرد پر نفس ومقاوم برای مسافت های بلند و کوهستانی وبالا رفتن از سراشیبی است اماامروز بعلت هزینه بالا نگهداری اسب در روستاها مشکل می باشد ومی توان گفت نسل اسب درحال انقراض است که وجود همین چندراس اسب درروستای گراویان سفلی دراین شرایط امروزی غنیمتی است که ماتصاویر این اسب نژادایرانی رابه مخاطبان عزیز تقدیم می کنیم .

</span></strong><strong><span lang=

</span></strong><strong><span lang=

</span><span lang=


ارسال خبر:

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *