تصاویر زیبا از روستای کرینگان / ورزقان

تصاویر زیبا از روستای کرینگان / ورزقان

عکس ماهواره ای برگرفته از گوگل ارث

عکس ماهواره ای برگرفته از گوگل ارث

عکس ماهواره ای برگرفته از گوگل ارث

عکس از حسین در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۹

عکس از حسین در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۹

عکس از محمد حاجی زاده در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۶

عکس از حسین در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۹

مسجد روستای کرینگان _ عکس از حسین در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۹

عکس از …

عکس از حسین در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۹

عکس از حسین در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۹

زمین فوتبال _ عکس از حسین در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۹

عکس از حسین در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۹

عکس از شهرام در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۸

عکس از حسین در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۹

عکس از گروه کوهنوردی BAY در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۵

عکس از حسین در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۹

عکس از گروه کوهنوردی BAY در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۵

عکس از گروه کوهنوردی BAY در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۵

عکس از محمد حاجی زاده در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۵

عکس از محمد حاجی زاده در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۴

عکس از محمد حاجی زاده در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۵

عکس از محمد حاجی زاده در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۵

عکس از محمد حاجی زاده در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۳

عکس از محمد حاجی زاده در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۳

عکس از محمد حاجی زاده در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

عکس از گروه کوهنوردی BAY در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۵

عکس از گروه کوهنوردی BAY در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۵

عکس از گروه کوهنوردی BAY در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۵

عکس از علی در تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۱۸

دمدمه های عیدنوروز ۱۳۸۲

نقی بیرامی _ عکس از حسین در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۹

تقی بیرامی _ عکس از حسین در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۹

تقی بیرامی _ عکس از شهرام در تاریخ  1392/03/21

عکس از Z در تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۳

عکس از شهرام در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۱

عکس از شهرام در تاریخ  1392/03/21

عکس از شهرام در تاریخ  1392/04/06

عکس از شهرام در تاریخ  1392/04/06


 

عکس از گروه کوهنوردی نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی _ یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۲

عکس از گروه کوهنوردی نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی _ یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۲

عکس از گروه کوهنوردی نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی _ یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۲

عکس از گروه کوهنوردی نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی _ یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۲

عکس از گروه کوهنوردی نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی

عکس از گروه کوهنوردی نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی 

*******************************

منبع:

kringan.blogfa.com/

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *