روستای نهب / تاکستان / قزوین

سایتها و وبلاگهای روستای نهب
شهرستان تاکستان / استان قزوین
nohobma.blogfa.com/

از انجای که هر شهر وهر روستایوده وبه طور کلی هر تمدنی در کنار رودخانه ای تاسیس شده ورودخانه ها در دوران باستان در بنای هر زیستگاه برای ادمی حرف اول را زده اند .وروستای نهب نیزاز این قاعده وقانون دوام  حیات خود بیرون نبوده.این روستا در کنار رودخانه خرودبنا شده است.واین رودخانه مهد روستای نهب بود وتا کنون هم تاثیر بسزایی در ادامه حیات این روستا داشته ودارد.روستای نهب از انچه که مشخص است ویا از زبان بزرگان این روستا که  انهاهم به نقل از اجدادشان برما بیان کرده اندتاریخ وقدمت  ان به دوران کیانیان  وسلسه ماده هابرمیگردد.ودلیل این مداعا وجود قبرستان قدیمی در منتها علیه غربی روستا میباشد.در سالهای اخیر بدلیل لایه روبی نهر اب توسط کشاورزان روستا که این نهر اب از کنار همین گورستان باستانی میگذرد ویا بخاطر خاکبردار برای احداث کانال برای اب رسانی بمزارع کشاورزان -بطور اتفاقی تعدادی از این قبر ها بگشوده شدن اجساد ی که در درون این گور هادفن شده اندبصورت جنیینی که درشکم مادر باشد دفن شده بودن که این نوع دفن اموات بااداب وروسوم دفن اموات در شرع مقدس اسلام کاملا  در تضاد است.این نوع دفن کردن بدوران کیانیان وسلسه ماده ها برمیگرد بس این موضوع این مطلب را میرسانداین گورستان مطلق است بدوران قبل از اسلام گرچه بخاطر ظهور اسلام در ایران مردم حق پرست وخداپرست به دین اسلام ایمان اوردن ومردم این روستاهم بادلو جان اسلام را بعنوان دین خود برگزیدن ومدتی تاسال ۱۳۴۰مردم مردگان خویش را در همان قبرستان دفن میکردن.واما دلیل دیگر در منتها علیه شمال شرقی این روستا کشاورزانی که برای حفر چاه ویاشخم زدن زمین دران قسمت از روستا مشغول فعالیت بوده انددرهنگام حفر چاه به لوله کشی منظمی برخورد میکنند که جنس این لوله ها که از سفال بوده در ابعاد۶۰ سانتمتر وبه قطر۲۰ الی ۱۵ سانتمتر که بهم متصل بودهان یافتن که  این شبکه لوله های سفالی متصل بهم شبیه شبکه ابرسانی  امروزی بوده وادلیل دیگر…در همین سه چهار سال گذشته ودر قسمت پایین دست همان زمینها بدلیل خاکبرداری واحداث کانال ابرسانی بمزارع شهرک خرمدشت مجموعه ای از ۸ تنورسالم که همگی انها بصورت مظم در یک ردیف قرار داشتن  نمودارشد که از خاکستر درون انهامشخص میشد که همه انها مورد اسفاده قرار گرفته اند واین گواه بر این مطلب است که اونجا چیزی جز یک نانوایی چیزی دیگر نبود.واین  سوال در ذهن پدیدار میشود که نانوایی در یک روستای کوچک به چه کاری می اومد در حالی که هر خانه در دوران قدیم یک تنور داشته اند واحتیاجی به نانوایی نبود.جزاینکه میتوان گفت اینجا به یقیین یک شهر یا یک تمدن بزرگتر از روستا بوده.واما دلیل سوم وجود یک کتبه سنگی که در گورستان باستانی این روستا میباشد این کتیبه که بدلیل طمع قاچاقچیان اثار فرهنگی مورد بی رحمی قرار گرفته واز بین رفته.اما انچه که از ان کتیبه سنگی بجا مانده یه تخته سنگ لاجوردی تراشیده شده.بر روی هرمی مانند اان حجاری وهکاکی شده.بگفته  کسانی که این کتیبه رادیده اند ابعاد ان در ۱۶۰سانتمتر در ۵۵الی۶۶ سانتیمتر بوده وبرروی ان تصاویری از حیوانات ودیگر تصاویر هکاکی شده بوده.بس نتیجه این است وجودیه قبرستان باستانی وکتیبه سنگی و یافتن نانوای ویافتن شبکه ای از سیستم لوله کشی سفالی این را میرساند اینجا یا یه تمدن بزرگی بوده که هنوز کشف نشده ویا چیزی شبیه قلعه نظامی که در هرصورت بایدمورد کاوش باستان شناسان منطقه قرار بگیرد.گرچه گوشه گوشه این مناطق را سودجویان وغارتگران اثارفرهنگی حفاری کرده اند ولی امید است مسولین محترم امیراث فرهنگی تیمی را برای کنکاش این روستا بفرستند.واما معنی  لفظی نهب ……بسیاری از اهالی این روستا را غارتگر میدانند.اگرچه این بنظر من نادرست میباشداما چون این روستا مابین دوجاده استراتزیک دوران قدیم که یکی جاده ابریشم که از جنوب این روستا میگذشت ودیگری جاده قافله بندی که از شمال ان میگذشت واین روستا محل خوبی برای غارت کاروانهای که از این جادها میگذشتن بود.ولی انچه را که من را برشک در معنی نهب  به غاتگر بهشک مینداز این ایست درواقع اسم اصلی وباستانی این روستا به اعتماد زیاد نهبان بوده وان هم بمعنی نه نگهبان است ولی بخاطر گذر زمان وبرای تلفظ راحت وزیبا شدن اسم روستان کلمه(ان)از پسوند ان حذف شده و نهب خوانده  شده.مث یزد که دوران قدیم یزدان بوده.انچه که مرا بر تاکید براین دارد تعریف بزرگانی  هست ازتصاویر روی کتیبه . که در قسمتی از این کتیبه نه دانه مروارید یا دانه ای شبیه به تسبح بود.نهبان نه نگهبان یا نه سردار طلایه داری بوده ان که این تمدن را بنا کرده اند.که باز باید مورد مطالعه دقیق باستان شناسان قرار بگیرد.تا مهر رازهای پنهان این  روستا گشوده شود به امید ان روز……………. 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *