تصاویر زیبا از روستای زیارت / گرگان

تصاویر زیبا از روستای زیارت / گرگان

http://ziaarat.ir/images/b92/b1.JPG

سرتخته روستای زیارت

http://ziaarat.ir/images/b92/b2.JPG

امامزاده عظیم حسینی مرسنگ روستای زیارت

http://ziaarat.ir/images/b92/b3.jpg

http://ziaarat.ir/images/b92/b4.jpg

زبله(کله قندی)

http://ziaarat.ir/images/b92/b5.jpg

http://ziaarat.ir/images/b92/b6.jpg

http://ziaarat.ir/images/b92/b7.jpg

http://ziaarat.ir/images/b92/b8.jpg

http://ziaarat.ir/images/b92/b9.jpg

http://ziaarat.ir/images/b92/b10.jpg

http://ziaarat.ir/images/b92/b11.jpg

http://ziaarat.ir/images/b92/b12.jpg

http://ziaarat.ir/images/b92/b13.jpg

http://ziaarat.ir/images/b92/b14.JPG

http://ziaarat.ir/images/b92/b15.jpg

http://ziaarat.ir/images/b92/b16.JPG

http://ziaarat.ir/images/b92/b17.JPG

امامزاده عبداله روستای زیارت

http://ziaarat.ir/images/b92/b18.JPG

http://ziaarat.ir/images/b92/b19.jpg

http://ziaarat.ir/images/b92/b20.jpg

منبع:

ziaratvillage.ir/

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *