تفریحات زاوشتیان قدیم در تابستان / بناب

تفریحات زاوشتیان قدیم در تابستان / بناب

((اواخر تیرماه وگرما نفس انسان را میبرید با هر قطره عرقی که در پوستم ظاهر میشد انگار شوزن در بدنم وارد میکردند  دست اتز کار کشیدم وبا خودم قرارگذاشتم که فردا به دریا خواهم رفت صبح روز بعد وسایلم را که مخصوص شنا در دریاچه ارومیه بود برداشتم  تیوبی که پربادش کرده بودم ومقداری خیار نیز خریدم به دوستانم خبر دادم نیسان یکی از دوستان را برداشتیم ودرعرض ۲۰ دقیقه خودمان را به دریاچه ارومیه رساندیم روز جمعه بود جای سوزن انداختن نبود عده ای داخل آب بودند وعده ای نیز خودشان را کنار دریا با گل دریا گل پوش میکردند پیاده شدیم وخوم را به دریا زدم هرچند شنا بلد نبودم ولی نیازی هم به بلد بودن نبود چون شوری دریا به قدری زیاد بودکه آب خود ما را به بالا میاورد وفقط کافی بود هراز گاهی حالت رکاب زدن را با پاهایم تکرارکنم .دوساعتشنا کردیم هراز گاهی آب شور به چشمم میرفت که با کمک خیاری که در دست داشتم برطرف میشد.کنار ساحل آمدم وخودم را زیر گل ولای دریا دفن کردم خاصیت عجیبی داشت تمامی لکه ها وجوشهای موجود دربدنم سوزش میکردند از زیر گل ولای بیرون آمدم وبا تن گلی جلوی آفتاب درازکشیدم انگار دنیا از آن من بود.سه روز بعد دیگر اثری از جوش ولکه دربدنم نبود از آن روزبه بعد با خودم عهد کردم که در تابستان ۵بار به دریاچه بیایم و……))قسمتی از خاطرات ارسالی یکی از دوستان 

دریاچه چیچستر در دوران پر آبیش سراسر فایده بود ونعمت و اکنون که در روزهای خشکیدنش هستیم  امید به یزدان پاکش بستیم که با بارانهای بی پایانش دوران بی آبی چیچستر را به پایان برساند.در زمان پر آبی دریاچه ارومیه زاوشت با اندکی فاصله در کناره شرقی دریاچه قرار داشت  اهالی زاوشت در استحصال نمک از دریاچه مشهور بودند تابستانها خیل عظیم مسافران را میدیدی که به سوی دریاچه روانه هستند .شنا در این دریاچه از دو نظر مهم بود هم از نظر درمانی وهم از نظر تفریحی وگویا اولویت با درمانی بودگل ولای وآب دریاچه برای بیشتر بیماریهای پوستی مفید بود چون درتابستان به دریاچه میرسیدی انبوه شناگران با گل ولای خودشان را گل مالی میکردند وجلو آفتاب دراز میکشیدند.کسی در این دریاچه به علت غلظت نمک آن غرق نمیشد وبرخی از شنا گران شبها نیز شنا میکردند .دوره شنا در این دریاچه از اوایل تیر تا اواخر مرداد بود.

زاوشتیان نیز با توجه به نزدیکی این دریاچه در تابستان هر جمعه به همراه خانواده راهی  دریاچه ارومیه میگشتند وهم تفریح بود وهم درمان .ومثل شده بود که با یک بار رفتن به دریاچه دردت درمان نمیشود باید دوبار به آنجا بروی .فارغ از اینکه تابستان فصل کار بود ولی اهالی انگار درمان دردهایشان را بر کار ترجیح میدادند ومیخواستند درطول سال با دوبار رفتن به دریاچه از نظر جسمی بدنشان را بیمه نمایند. واین تنها تفریح زاوشتیان در فصل کاری تابستان بود.

 

شنا دردریاچه ارومیه تابستان ۱۳۵۴

شنای زاوشتیان2

 

 

 شنادردریاچه ارومیه تابستان سال۱۳۶۰

عکس قدیمی زاوشت (3)

 

 شنای در دریاچه ارومیه وگل مالی کودکان برپاهایشان تابستان ۱۳۶۲

  شنای زاوشتیان2 (1)

 شنا دردریاچه چیچستر تابستان ۱۳۶۹

عکس قدیمی زاوشت (4)

 

 

سال ۱۳۷۴

شنای زاوشتیان  (2)

 

 

 

دریاچه شور چیچستر درتابستان ۷۸

دریاچه چیچستر زاوشت)

 

ارسال گزارش:

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *