مادرم عزیز است / ولی جهاد مقدمتر است

شهید محمودمیرافضلی :

مادرم عزیز است / ولی جهاد مقدمتر است

باشهیدمیرافضلی درپادگان قدس کرمان مشغول آموزش بودیم بلندگواعلام نمود«برادرمحمودمیرافضلی ملاقات»باکمال تعجب دیدیم که شهیداعتنا نمی کند،پرسیدیم محمودجان مگرنمی شنوی دارندشما را صدا می زنند؟گفت می شنوم ومی دانم مادرم است با کلی التماس وی راراضی کردم که برم جبهه ،می ترسم دوباره گریه وزاری کندومن هم نمی توانم احترامش رابشکنم وخدای نکرده ازاعزام به جبهه وهدفم منصرف شوم،بااصرارمن وهمرزمان ملاقات انجام شد وشهیدعزیز هم مادرش راراضی کرد وبه جبهه اعزام شد.

راوی:جانبازمحمدمیرگنجانی(افضل)

روستای گنجان / رابر / کرمان

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *