روستای چهچهه / کلات نادر / خراسان رضوی

سایتها و وبلاگهای روستای چهچهه
شهرستان کلات نادر / استان خراسان رضوی
chahchaheh.blogfa.com/

روستای چهچهه واقع دراستان خراسان رضوی شهرستان کلات نادری بخش زاوین قرارداردودارای۱۳۰

خانوارجمعیت میباشدوفاصله آن ازمشهد۱۱۰کیلومتروازکلات ۱۱۰کیلومتراست ودرجوارمرزایران

وترکمنستان نیزمی باشدمردم این روستا به کشاورزی ودامداری اشتغال دارند و محصولات آن شامل جو/گندم/پنبه/کنجد/جاروو…می باشد

مردم روستافارس هستند و به زبان فارسی تکلم می نمایندجاده آن ازمسیرامیرآباد

۲۸کیلومترکه۱۸کیلومترآن شوسه است وازمسیرروستای سنگانه۲۲کیلومترراه شوسه داردامکانات

این روستاشامل دهیاری/مرکزمخابرات ودفترخدمات بانکی/خانه بهداشت/حسینیه ومسجد/برق

سراسری/پاسگاه مرزی/پایگاه بسیج/آب شرب لوله کشی وتعاونی مصرف روستایی می باشد

درجوارروستا یک جنگل پسته وحشی خدادادی به مساحت۶۴۰۰هکتاربه نام جنگل پسته خواجه

وجودداردکه مناظروطبیعت آن زبانزدخاص وعام است وتوسط یک شرکت تعاونی که اعضای آن متشکل

ازاهالی همین روستا میباشدزیرنظراداره منابع طبیعی حفاظت وبهره برداری میگردد

درختان جنگل که اکثریت قریب به اتفاق آن پسته وحشی است درمنطقه ای کوهستانی محصورشده

است ودرقسمت وسط جنگل یک مزارامامزاده به نام پیرخواجه وجودداردکه سالانه زوارزیادی ازمشهد کلات

سرخس ودیگرنقاط برای زیارت وسیاحت به آنجا می آیندواززیزکوه یک آب معدنی بیرون تراوش می کند

که بسیارگواراوشفابخش امراض می باشدحیوانات وحشی جنگل عبارتنداز:پلنگ/روباه/خوک وحشی/

خرگوش/آهووقوچ وحشی/کفتار/گرگ … وپرندگان نیزشامل:کبک/قرقاول/عقاب/کرکس/میناو…

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *