برداشت گوجه فرنگی / محمدآباد گفت / جغتای

برداشت گوجه فرنگی / محمدآباد گفت / جغتای

مهندس غلامی کارشناس کشاورزی منطقه با اعلام این خبر اعلام کرد پیش بینی میشود حدود۵۰هزار تن گوجه از سطح ۱۵۰هکتار مزارع محمدآباد و اطراف برداشت شود

وی همچنین افزود:

سرعت بلوغ میوه های گوجه فرنگی می تواندتحت تاثیرعوامل مختلف محیطی ونیزرقم قرارگیرد . شرایط دمایی مناسب می توانددرافزایش سرعت رسیدن میوه بسیارموثرباشد .

این کارشناس کشاورزی افزود: درشرایط دمایی بالا بلوغ میوه زودتر صورت می گیرد . برای بررسی این مهم می توانیم به طولانی تربودن دوره رسیدن میوه درفصل زمستان نسبت به فصل تابستان اشاره کنیم  که طول دوره رسیدن، رنگ میوه رانیزتحت تاثیرقرارمی دهد . هم چنین شرایط دمایی مطلوب می تواندبه گسترش بیشتر رنگ قرمز (لیکوپن ) نیزکمک نماید .درشرایط دمایی بالاترسنتزلیکوپن نسبت به سایرکاروتنوئیدها بیشترتحت تاثیرقرارمی گیرد .

بعدازسپری شدن  دوره رشدرویشی گیاه وپس ازاینکه گیاه واردفاززایشی وگلدهی گردید معمولا بسته به شرایط محیطی هرمنطقه ونوع رقم موردکشت به فاصله زمانی ۵۰-۴۵ روز بعدازگل دادن میوه گوجه فرنگی می رسد که دراین زمان میوه گوشتی وآماده تغییررنگ می باشد . ازنظررسیده بودن، میوه های گوجه فرنگی رابه چهارگروه زیرتقسیم می کنند که برحسب نوع مصرف ،وضعیت بازاروعرضه محصول به بازارهای دورونزدیک زمان برداشت متفاوت می باشد .

۱-   مرحله سبزرسیده : دراین مرحله میوه ازنظرحجم به اندازه نهایی خودرسیده یعنی رشدکافی کرده ورنگ سبزتیره آن متمایل به سفیدی می باشد . این دسته باتوجه به ویژگیها وخصوصیاتی که دارد برای حمل وانتقال به بازارهای دوردست مناسب ومطلوب می باشد . درصورتی که احتمال خطرسرمای پاییزه نیزوجودداشته باشد می توان دراین مرحله اقدام به برداشت نمود ومیوه رادرانبارنگهداری کرد . اگر میوه به صورت سبز درانبارنگهداری شود بسته به رقم طول دوره نگهداری متفاوت است . میوه به صورت سالم دردرجه حرارتهای ۱۵-۱۰ درجه سانتی گراد  می تواند به مدت ۸-۴ روزنگهداری شود . ارقامی وجوددارند که می توانند دوره طولانی تری درانبارنگهدار ی شوند که برای برخی ارقام این دوره می توان ۱۲-۱۰ روزنیزطول بکشد .  

۲-   مرحله رسیده نیمه صورتی : پس ازگذشت چندروز میوه های سبزرسیده تغییررنگ می دهند . دراین حالت درمیوه های سبزرسیده لکه یاخطوط صورتی رنگ دیده می شود ولی هنوزکاملا سفت است ودرفضای داخل میوه واطراف بذور ماده لزج ژلاتینی وجوددارد .دراین مرحله می توان به برداشت میوه اقدام نمود وباانبارکردن آنهارابه میوه رسیده تبدیل کرد . که دراینجا می توان به نقش اتیلن که ازمیوه های رسیده به میوه های نارس منتقل می شود اشاره نمود .  

۳-   مرحله رسیده تمام صورتی : دراین مرحله رنگ صورتی تمام قسمتهای میوه رافراگرفته ولی هنوزکمی سفت ومقاوم است وپس ازبرداشت چندروزبیشترطول نخواهدکشیدکه تبدیل به میوه کاملا رسیده می شود .

۴-   مرحله رسیده قرمز ( رسیده کامل ) : دراین مرحله میوه کاملا رسیده ونرم ودارای رنگ قرمزوشفاف است وازنظرطعم ومرغوبیت برای خوراک بسیارمناسب ومطلوب می باشد .

در روستای محمدآباد گفت برداشت میوه غالبا بادست وتوسط نیروی کارگر وبه فاصله زمانی ۳-۲ روز یک بارانجام می شود .

منبع:

a-nobaghi.blogfa.com/

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *