تصاویری زیبا از طبیعت بندپی / شهرستان بابل

تصاویری زیبا از طبیعت بندپی / شهرستان بابل

روستای دیوا – ارسالی از آقایان داریوش احسان نتاج ملکشاه

Ersali 08 (0)

روستای دولت رودبار – ارسالی آقای رامین آری حاجی

Ersali 08 (1)

Ersali 08 (2)

روستای ییلاقی نیراسم – حامد باباگل تبار سماکوش

Ersali 08 (3)

روستای ییلاقی ورزنه – آقای براری زاده

Ersali 08 (4)

Ersali 08 (5)

Ersali 08 (6)

Ersali 08 (7)

Ersali 08 (8)

Ersali 08 (9)

Ersali 08 (10)

منطقه پرتاس سنگ په کل – جابر قربان نژاد سماکوش

Ersali 08 (11)

Ersali 08 (12)

Ersali 08 (13)

Ersali 08 (14)

Ersali 08 (15)

عکسهای ارسالی از سید رضا حسینی 

Ersali 08 (16)

Ersali 08 (17)

Ersali 08 (18)

روستای تورسو و سیبرون – قاسم حسن زاده 

Ersali 08 (19)

Ersali 08 (20)

Ersali 08 (21)

روستای ییلاقی دمیلرز – سید آرمان فقانی

Ersali 08 (22)

Ersali 08 (23)

Ersali 08 (24)

Ersali 08 (25)

Ersali 08 (26)

Ersali 08 (27)

منبع:

www.bandpay.ir

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *