روستاهای شهرستان نکا / استان مازندران

روستاهای شهرستان نکا / استان مازندران

روستاهای شهرستان نکا به تفکیک دهستان به شرح زیر است:

دهستان پی‌رجه :
گلبستان، زرندین سفلی، اومال، بریجان، ولیجی محله، قلعه‌سر علیا، زرندین علیا، سه‌کیله، کوهسارکنده، اوکرکا، بندبنی، خرمچماز، درویش خلک، دواب، رمدان‌خیل، گرگنج، لاک تراش، گلورد بزرگ، گلورد کوچک، للرد، یعقوب محله، کارکم

دهستان قره‌طغان :
پلاژ ارتش، دنگ سرک، شیلات گهرباران، نوذرآباد، تازه‌آبادکلا، بایع‌کلا، خورشید، اطرب، بهزادکلا، شهاب الدین، طوس‌کلا، ولاشد، امامیه، ولاشد پائین، تازه‌آباد بستان‌خیل، سیاوش‌کلا، گیل‌آباد، نیم چاه، الوکنده، حاجی محله، اسماعیل آقا مله، دوقانلو، چمان، نودهک

دهستان مهروان :
اجند، اسکاردین، دوراب، گل‌چال‌سر، ملیج گاله، نداف‌خیل، چوپان بنه اجند، درزی محله، خانه‌سر، شوراب‌سر، کلت، کمیشان، گل‌خبل، لاک تراشان، میان گاله، چناربن، چالوپل، ابلو

دهستان استخر پشت :
اریم، استخر پشت، ایویم، بجت، حسین‌آباد، درم، درزی‌کلا، سارم، شیت، چرمی، سوچلما، سیکا، کفرات، مرس بزرگ، مرس کوچک، ارم، اسماعیل محله، تلم، رودبار محله، سفیدکوه، سنگر، کچب محله

دهستان زارم‌رود :
چلمردی، هیرآباد، درویشان، کرداب، پوروا، سفل میان، ملاخیل پوروا، شیرکلا، لایی باسند، آب‌چین، ارژک، زیارت‌کلا، کفکور، محسن‌آباد، ملاخیل لایی، واودین، سورک، سوته‌خیل، کلارودبار، لایی رودبار، برمازارم رود، فریمک، ولادیمه، اکرد، چمازده، چناربن، سیدخیل، ولامده، درمزار، زنگت علیا، زنگت سفلی، لترگاز علیا، لیمونده، بادابسر، بندبن، تجرخیل، حسین‌آباد، لترگاز سفلی، زروم، نوده، ورفام

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *