لیست روستا های درگز / خراسان رضوی

لیست روستا های شهرستان درگز / خراسان رضوی

آ

آق چشمه (درگز)

ا

ارباب (درگز)

ارتیان

اسدخان (درگز)

امان مگان

اوتانلو

ایلانجیق

ب

برج قلعه

بشارت (درگز)

بشدره (درگز)

بهمن‌آباد (درگز)

بیات (درگز)

ت

تاج‌الدین (درگز)

تاج‌الدین (روستا)

توزانلو

توقی (درگز)

تگن (درگز)

تیرگان (درگز)

ج

جان‌آباد (درگز)

جبار (درگز)

جشن‌آباد (درگز)

جغال

جلفان

ح

حاتم قلعه

حسن‌آباد (درگز)

حسین‌آباد (درگز)

حسین‌آباد صداقت

حصار (درگز)

حضرت سلطان (درگز)

حق وردی

حق‌وردی (درگز)

خ

خاخیان

خادمانلو

خنلانلو

خوانچه

خیرآباد سفلی (درگز)

خیرآباد علیا (درگز)

د

داغدار

داغدار (درگز)

دربند گلریز

دربندی سفلی

دربندی علیا

دربندی وسطی

درگز

دهشت علیا

دوابی سفلی

دوابی علیا

دودانلو

دوست‌محمدبیک (درگز)

دولت شانلو

د (ادامه)

دولت‌آباد (درگز)

دونشاه

ر

رحمان قلی (درگز)

رستم‌آباد (درگز)

رمضان قلعه

الگو:روستاهای شهرستان درگز

روستای مینا قلعه

ریشخوار

ز

زابل قلعه

زنگلانلو

زنگلانلو (درگز)

زیندانلو سفلی

زیندانلو علیا

س

سادات (درگز)

سعدآباد (درگز)

سنقز بالا

سنقز وسطی

سنقز پایین

سنگ سوراخ

سنگبر (درگز)

سوگلدی

سیدها

ش

شمس‌خان (درگز)

شهرستان درگز

شهرک زیندانلو

شورکال

شوی (درگز)

شیخ ها (درگز)

شیخوانلو سفلی

شیخوانلو علیا

شیلیگان

ص

صفرقلعه

صیدآباد (درگز)

ع

عباس قلعه

عرب‌آباد (درگز)

عزت‌آباد (درگز)

عوض محمدبیک

غ

غفارآباد (درگز)

ف

فضل‌آباد (درگز)

فیروزه (درگز)

ق

قازان بیک

قربان‌آباد (درگز)

قره آقاچ

قره قویونلو (درگز)

قروچان

قزقان‌دره

قزلق

قشلاق پایین حصار

قلعه چه (درگز)

قلیچ‌آباد

قولج

ق (ادامه)

قولجق

ل

لطف‌آباد (خراسان رضوی)

م

مامدانلو

محمدتقی بیگ

محمدولی بیک

مرادآباد (درگز)

میاب

میاب (درگز)

میرقلعه

میرقلعه (درگز)

مینا (درگز)

ن

نجف‌آباد (درگز)

نصرت‌آباد (درگز)

نظرآباد (درگز)

نوآباد اسپیان

نوخندان

پ

پالکانلو سفلی

پالکانلو علیا

پرکند

پرکند (درگز)

پل گرد

چ

چاپشلو

چقر (درگز)

چنار (درگز)

چهل میرپ

ک

کالو (درگز)

کلاته ارباب

کلاته الیاس

کلاته بهبودی

کلاته توت

کلاته جوین

کلاته خلیل‌آباد

کلاته عبدالوهاب

کلاته کندی

کلاته گورنی

کماج خور

کهنه قلعه (درگز)

کورچشمه (درگز)

کپکان

گ

گدوگانلو

گلخندان (درگز)

گلریز (درگز)

گنداب (درگز)

گپی (درگز)

گچلیک

ی

یاقول

یانبلاق

ینگی‌قلعه (درگز)

یکه باغ (درگز)

یکه‌باغ

منبع:

nokhandan.mihanblog.com/post/76

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *