فهرست روستاهای آمل / به تفکیک دهستان

فهرست روستاهای شهرستان آمل / به تفکیک دهستان

فهرست روستاهای شهرستان آمل به تفکیک دهستان به شرح زیر است:

دهستان بالا لاریجان

اخا ، ترا ، دینان ، شاهان دشت ، شمس آباد ، شنگلده ، گل‌پاشا ، لارین ، نهر ، هاره ، اخازیر ، وانا ، آب گرم ، امیر آباد ، گزانه ، ملار ، فیره ، انهه ، کنار انجام ، کندلو ، گرنا ، گیلاس ، لزیرک ، پلمون ، نوا ، نیاک ، شهرک صنعتی ، آب اسک ، ایرا ، لاسم ، عباس آباد ، معدن پوکه قرقه ، پلور ، زیار ، کتل امامزاده هاشم ، افسانه سرا ، کمپ سد لار

دهستان لاریجان سفلی

بوالقلم ، پردمه ، کنی بن ، لوط ، نوسر ، هفت تنان ، بائیجان ، تینه ، حاجی کلا ، رزون ، کرف ، میان‌ده ، ناندل ، عکس‌شه ، محمد آباد ، آهن‌سر ، علی آباد ، مریجان ، پنجاب ، کهرود ، کیان ، لهر ، تیران ، اطاق سرا ، امره ، پلریه ، دره کنار ، دیوران ، سوا ، شیخ محله ، عبدالمناف ، کلری ، نشل ، نمار ، کفا ،

دهستان بالا خیابان لیتکوه

تلیران ، چالی کیاده ، دیورز ، عالی جنگل ، ورامده ، سوته کلا ، میان رود ، میخران ، کارچی‌کلا ، اسپند ، خشکرود ، کاسمده ، سهری ، اسکو محله ، سنگدرکلا ، شهرک صنعتی ، چندر محله ، نوگردن ، هلومسر ، تسکابن ، مرزانکلا ، خاص کلا ، درازان ، درمه کلا ، ترک کلا ، کنسی ، پلک سفلی ، آب بخشان ، تیرکان ، پلک علیا ، پاسکی محله ، کته پشت علیا ، میان محله ، بزمیان ، رودبار دشت ، زیارود ، کمکلا

دهستان پائین خیابان لیتکوه

شادمحله ، کلاک‌سر ، هلی کتی ، انصاری محله ، آهن کتی ، قجر محله ، کرد کتی ، تجنک ، دارکلا ، اغوزکتی ، تجن جار سفلی ، چائو سر محله ، سرهنگ کتی ، کاسب محله ، مارکتی ، انچ پل ، تجن جار علیا ، زارونده ، شیرکاج ، نرم ، اغوزبن ، سائیج محله ، چنگاز ، روکش ، گلان ، ولیس‌ده ، درکاپی ، سیاه‌لش ، کوکده ، مرانده ، پیشگون ، تازه آباد ، حسین آباد ، کوسه رز ، مسکون ، نورآباد ، ورکاده

دهستان چلاو

پرن ، رزکه ، شاه زید ، کلرد ، محمد آباد ، منگ جنوبی ، خوشواش ، زرد بند ، کمربن ، کپین ، الیمستان ، لهاش ، سیاه بیشه ، کندوا ، معدن گچ ، مریجان ، پاریمه ، پاشاکلا ، تیار ، چمه بن ، زرخونی ، گنکرج کلا ، نجار کلا ، سنگ چال،خونه آقا تقی، دایو ، اندوار ، بزرودشت ، خرم ، نشل ، لارک

دهستان هزارپی جنوبی

پولیکیاده ، عالیکلا آهی ، کهنه دان ، آقا محمد آباد ، آب سرفت ، جمشید آباد ، فرح آباد ، لتی کلا ، پاشا کلا ، شرم کلا ، آهنگر کلا ، کمانگر کلا ، بختیارکتی ، نوده ، قرق ، کلیکان ، تمسک ، خراب میانرود ، رفیع آباد ، سنگ بست ، شیخ آباد ، همت آباد ، رودبار ، زاغ‌ده ، جعفر آباد ، کلا محله ، نوکلا ، هره پاک ، سعدین کلا ، اوجی کلا ، بیش محله ، پاشا کلا بیش محله ، اسکی محله ، قادی محله ، میانرود ، بامتی ، حسین آباد ، کلاصفا ، معصوم آباد

دهستان دابوی جنوبی

کچپ سفلی ، کچپ علیا ، مریج محله ، کچپ کلوا ، واسکس ، مرزنگو ، آهنگر کلا سفلی ، آهنگر کلا علیا ، ابومحله ، صورت کلا ، کرسی محله ، کبودکلا ، غیاث کلا ، زیار محله ، کمانگر کلا ، سنگر ، جالیکا ، قائمیه سفلی ، قراکلا ، موزی کتی سفلی ، موزی کتی علیا ، پپین ، مجید آباد ، ابدنگسر ، اسپاهی کلا ، اسپیاری ، قائمیه علیا ، سراج محله ، اسکی محله ، پلهم کتی ، سلطان آباد ، شهرکتی ، مطهر سفلی ، مطهر علیا ، نرگس مرز ، بانصر کلا ، تنها کلا ، حسن آباد ، بامرکلا ، تازه آباد ، رییس آباد ، شانه بند ، نائیج آباد ، باریک محله ، بیش محله ، دوتیره ، ترویجان ، اسلام آباد ، عظیم آباد ، ولیک علیا ، نوآباد ، اوجاک ، یوسف آباد ، ولیک سفلی ، اشکار کلا ، الو ، امین آباد ، بور محله ، سورک ، شاه کلا ، ماهوت کلا ، ابوالحسن آباد ، اشرف آباد ، پاشاکلا ، حاجی آباد ، حسین آباد ، دعو کلا ، قلاکتی ، میانرود ، دنگپیا ، شریعت آباد ، کلیک‌سر ، ممرزکتی ، اسپیاربن ، بالاهشتل ، رشکلا ، دیه ، کاشی محله ، موسی محله ، چاره ، ناصر آباد ، کردخیل ، طوله کلا ، گالش محله ، پایین هشتل ، درزیکلا

دهستان دشت‌سر

بوران ، سالار محله ، شادمحل ، هندوکلا ، محمد آباد ، اله کاج ، باغبانکلا ، نو آباد ، رستم دارمحله ، عرب خیل ، قلعه کش ، قلیان کلا ، اجبارکلا ، داودکلا ، خونی‌سر ، نجار محله ، هارون کلا ، نفرخسل ، فیروز کلا سفلی ، فیروز کلا علیا ، نظام آباد ، سرخ کلا ، پاشا کلا ، مهدی خیل ، میله ، معلم کلا ، خرمن کلا ، تمسک ، تیرکلا ، گلمزار ، کمدره ، بلیران ، زوارک ، شهنه کلا ، آهنگر کلا ، مزرس ، چنگ میان ، نوده ، وسطی کلا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *