دسته: روستا در شبکه های مجازی

کانال تلگرام بخش زنجانرود ۰

کانال تلگرام بخش زنجانرود

معرفی کانال تلگرام بخش زنجانرود بخش زنجانرود از توابع استان زنجان و شهرستان زنجان می باشد این بخش از۹۸روستای بزرگ و کوچک  تشکیل شده که نام آن برگرفته از رودخانه زنجان رود(زنگان چایی)به زبان...

کانال رسمی ماهنامه آوای جبه دار در تلگرام فا ۰

کانال رسمی ماهنامه آوای جبه دار در تلگرام فا

کانال رسمی ماهنامه آوای جبه دار در تلگرام فارسی کانال رسمی ماهنامه آوای جبه دار در تلگرام فارسی ، جهت اطلاع رسانی سریع و به روز اخبار و اطلاعات افتتاح گردید . لذا کلیه...