دسته: آداب و رسوم روستا

جوگی ها چه کسانی هستند ۴

جوگی ها چه کسانی هستند

جوکی ها ( جوگی ها ) چه کسانی هستند جوکی ها قومی هستند که در ابتدا گمان می‌رفت از مصر به ایران آمده‌اند (واژه gypsy انگلیسی تحریفی از کلمه Egyptian است) ، لذا به...

پنجه کش نون روستای رودبارمحله هزارجریب شهرستان نکا ۰

پنجه کش نون روستای رودبارمحله هزارجریب شهرستان نکا

پخت نان تنوری هیزمی ( پنجه کش نون )روستای رودبارمحله هزارجریب شهرستان نکا طرز تهیه پنجه کش نون در هزارجریب نکا پنجه کش نون ، یکی از معروفترین نان های محلی مازندران است که...

۰

غذاهای محلی روستاهای ایران

غذاهای محلی روستاهای ایران برای مطالعه درباره غذاهای محلی روستاهای هر استان ، بر روی نام آن استان کلیک نمائید . همچنین شما می توانید با عضویت در تالار گفتمان روستائیان ایران ، مطالب...

۰

فرهنگ لغات روستاهای ایران

فرهنگ لغات روستاهای ایران برای مطالعه درباره گویش و فرهنگ لغات روستاهای هر استان ، بر روی نام آن استان کلیک نمائید . همچنین شما می توانید با عضویت در تالار گفتمان روستائیان ایران...

۰

ضرب المثل های روستاهای ایران

ضرب المثل های روستاهای ایران برای مطالعه ضرب المثل های رایج در روستاهای هر استان ، بر روی نام آن استان کلیک نمائید . همچنین شما می توانید با عضویت در تالار گفتمان روستائیان...

۰

باورها و اعتقادات مردم روستاهای ایران

باورها و اعتقادات مردم روستاهای ایران  برای مطالعه درباره باورها و اعتقادات مردم  روستاهای هر استان ، بر روی نام آن استان کلیک نمائید . همچنین شما می توانید با عضویت در تالار گفتمان...

۰

صنایع و مشاغل روستاهای ایران

صنایع و مشاغل روستاهای ایران برای مطالعه صنایع و مشاغل رایج در روستاهای هر استان ، بر روی نام آن استان کلیک نمائید . همچنین شما می توانید با عضویت در تالار گفتمان روستائیان...

۰

بازیهای محلی روستاهای ایران

بازیهای محلی روستاهای ایران برای مطالعه بازیهای محلی روستاهای هر استان ، بر روی نام آن استان کلیک نمائید . همچنین شما می توانید با عضویت در تالار گفتمان روستائیان ایران ، مطالب و...

۰

چهره های ماندگار روستاهای ایران

چهره های ماندگار روستاهای ایران برای مطالعه درباره چهره های ماندگار روستاهای هر استان ، بر روی نام آن استان کلیک نمائید . همچنین شما می توانید با عضویت در تالار گفتمان روستائیان ایران...

۰

اقوام ساکن در روستاهای ایران

اقوام ساکن در روستاهای ایران برای مطالعه درباره اقوام ساکن در روستاهای هر استان ، بر روی نام آن استان کلیک نمائید . همچنین شما می توانید با عضویت در تالار گفتمان روستائیان ایران...

۰

رسومات محلی روستاهای ایران

رسومات محلی روستاهای ایران برای مطالعه رسومات محلی روستاهای هر استان ، بر روی نام آن استان کلیک نمائید . همچنین شما می توانید با عضویت در تالار گفتمان روستائیان ایران ، مطالب و...

۰

رسومات ازدواج در روستاهای ایران

رسومات ازدواج در روستاهای ایران برای مطالعه رسومات ازدواج روستاهای هر استان ، بر روی نام آن استان کلیک نمائید . همچنین شما می توانید با عضویت در تالار گفتمان روستائیان ایران ، مطالب...

۰

اماکن مذهبی روستاهای ایران

اماکن مذهبی روستاهای ایران برای آشنایی با  اماکن مذهبی روستاهای هر استان ، بر روی نام آن استان کلیک نمائید . همچنین شما می توانید با عضویت در تالار گفتمان روستائیان ایران ، مطالب...

۰

اماکن سیاحتی روستاهای ایران

اماکن سیاحتی روستاهای ایران برای آشنایی با  اماکن سیاحتی روستاهای هر استان ، بر روی نام آن استان کلیک نمائید . همچنین شما می توانید با عضویت در تالار گفتمان روستائیان ایران ، مطالب...

۰

مناسبتهای ملی در روستاهای ایران

مناسبتهای ملی در روستاهای ایران برای مطالعه مناسبتهای ملی روستاهای هر استان ، بر روی نام آن استان کلیک نمائید . همچنین شما می توانید با عضویت در تالار گفتمان روستائیان ایران ، مطالب...