دسته: نقشه روستاهای ایران

نقشه منطقه هزارجریب استان مازندران ۰

نقشه منطقه هزارجریب استان مازندران

هزارجریب کجاست ؟ هزارجریب نامی است که از دیرباز تاکنون به منطقه ای مشتمل بر مناطق کوهستانی شهرستان های گلوگاه ، بهشهر، نکاء، ساری و شرق سوادکوه در استان مازندران ، شهرستانهای بندرگز و...

نقشه هزارجریب شهرستان میاندورود ۰

نقشه هزارجریب شهرستان میاندورود

هزارجریب میاندورود کجاست ؟ هزارجریب میاندورود جزئی از هزارجریب بزرگ است که در جنوب و جنوب شرقی شهرستان میاندورود قرار دارد.منطقه هزارجریب میاندورود ، تقریباً منطبق بر ۶ روستا از دهستان کوهدشت غربی از...

نقشه هزارجریب شهرستان گلوگاه ۰

نقشه هزارجریب شهرستان گلوگاه

هزارجریب گلوگاه کجاست ؟ هزارجریب گلوگاه جزئی از هزارجریب بزرگ است که در جنوب و جنوب شرقی شهرستان گلوگاه قرار دارد.منطقه هزارجریب گلوگاه ، تقریباً منطبق بر دهستان توسکا چشمه می باشد. دهستان توسکا...

نقشه هزارجریب شهرستان نکا ۰

نقشه هزارجریب شهرستان نکا

هزارجریب نکا کجاست ؟ هزارجریب نکا جزئی از هزارجریب بزرگ است که در جنوب شرقی شهرستان نکا قرار دارد.منطقه هزارجریب نکا ، تقریباً منطبق بر تمامی بخش هزارجریب ( شامل ۲۲ روستای دهستان استخرپشت...

نقشه هزارجریب شهرستان بهشهر ۰

نقشه هزارجریب شهرستان بهشهر

هزارجریب بهشهر کجاست؟ هزارجریب بهشهر جزئی از هزارجریب بزرگ است که در جنوب و جنوب شرقی شهرستان بهشهر قرار دارد.منطقه هزارجریب بهشهر ، منطبق بر تمامی بخش یانه سر ، ۷ روستا از دهستان...

۰

هزارجریب ساری کجاست ؟

هزارجریب ساری کجاست ؟ هزارجریب ساری جزئی از هزارجریب بزرگ است که در جنوب و جنوب شرقی شهرستان ساری قرار دارد.منطقه هزارجریب ساری شامل ۱۶۳ روستا و ۲ شهر می باشد که شامل تمامی...