برچسب: آبیاری درخت انار

۰

اقدامات پیشگیرانه و روشهای مبارزه با  کرم گلوگاه انار

اقدامات پیشگیرانه و روشهای مبارزه با  کرم گلوگاه انار از آنجایی که کرم گلوگاه انار ، تخم‌های خود را داخل تاج میوه می‌گذارد، مبارزه شیمیایی با آن تقریباً غیرممکن بوده و از طرف دیگر...

۰

خرید و فروش نهال سرشاخه انار

سرشاخه ها شاخه های بارده درخت انار هستند و نهالی که از سرشاخه گرفته میشود بهترین باردهی را دارد فروش نهال سرشاخه درخت انار ۰۹۳۹۲۶۱۴۰۳۹ مهندس عسکری کارشناس انار

۰

آهک پاشی درختان انار در شمال ایران

آهک پاشی درختان انار در شمال ایران بیماریهای قارچی ، آفت شایع درخت و میوه انار در شمال ایران      بیماریهای قارچی یکی از آفات شایع درخت و میوه انار در شمال ایران محسوب...

۰

آفات و بیماریهای میوه انار

آفات و بیماریهای میوه انار   پوسیدگی و ترشیدگی میوه انار در انبار: پوسیدگی و ترشیدگی میوه انار در انبار و سردخانه یکی از عمده ترین بیماریهای مربوط به نگهداری میوه انار میباشد. تعدادی...

۰

آفات و بیماریهای گل انار

آفات و بیماریهای گل انار کرم گلوگاه انار : کرم گلوگاه انار با نام علمی Spectrobates ceratoniae Zeller مهمترین عامل کاهش کمی و کیفی محصول انار انار میباشد. این آفت اولین بار در سا...

۰

آفات و بیماریهای درخت انار

آفات و بیماریهای درخت انار درخت انار مانند سایر درختان، مورد هجوم آفات و بیماریهای خاص خود قرار میگیرد. عمده ترین آفات درخت انار در ایران بشرح زیر می باشد : کرم به :...

۰

آموزش تغذیه و کوددهی درخت انار

آموزش تغذیه و کوددهی درخت انار نکته مهم : تغذیه درخت انار باید به موقع و به اندازه باشد درخت انار ، همانند سایر گیاهان ، برای رشد و نمو و باردهی به ۱۶...

۰

علائم و شاخص های انار تجاری

علائم و شاخص های انار تجاری کدامند ؟ رنگ پوست : رنگ پوست مقبول ، از صورتی تا قرمز متغییر می باشد ، ولی هر چه شدت رنگ قرمز بیشتر باشد از مقبولیت بیشتری...

۰

آبیاری زیرسطحی درختان انار

آبیاری زیرسطحی درختان انار در مناطق با اقلیم گرم و خشک ، آبیاری سطحی موجب افزایش مصرف آب و آهکی شدن خاک به دلیل ایجاد املاح و رسوبات آهکی در اثر تبخیر آب میشود...