برچسب: آموزش تغذیه و کوددهی درخت انار

۰

آهک پاشی درختان انار در شمال ایران

آهک پاشی درختان انار در شمال ایران بیماریهای قارچی ، آفت شایع درخت و میوه انار در شمال ایران      بیماریهای قارچی یکی از آفات شایع درخت و میوه انار در شمال ایران محسوب...

۰

آفات و بیماریهای میوه انار

آفات و بیماریهای میوه انار   پوسیدگی و ترشیدگی میوه انار در انبار: پوسیدگی و ترشیدگی میوه انار در انبار و سردخانه یکی از عمده ترین بیماریهای مربوط به نگهداری میوه انار میباشد. تعدادی...

۰

آفات و بیماریهای گل انار

آفات و بیماریهای گل انار کرم گلوگاه انار : کرم گلوگاه انار با نام علمی Spectrobates ceratoniae Zeller مهمترین عامل کاهش کمی و کیفی محصول انار انار میباشد. این آفت اولین بار در سا...

۰

آفات و بیماریهای درخت انار

آفات و بیماریهای درخت انار درخت انار مانند سایر درختان، مورد هجوم آفات و بیماریهای خاص خود قرار میگیرد. عمده ترین آفات درخت انار در ایران بشرح زیر می باشد : کرم به :...

۰

روشهای پیشگیری از آفتاب سوختگی میوه انار

روشهای پیشگیری از آفتاب سوختگی میوه انار الف – اقدامات به زراعی برای پیشگیری ازآفتاب سوختگی میوه انار رعایت کامل فواصل آبیاری به منظور تأمین به موقع و به اندازه ی نیازآبی درخت و...

۰

آفتاب سوختگی میوه انار و کائولین / استفاده از کائولین در باغات انار

آفتاب سوختگی میوه انار و کائولین استفاده از کائولین در باغات انار کائولین ماده ای معدنی حاوی سیلیکات های آلومینیوم است که غیر سمی بوده و علاوه بر مصارف صنعتی ، جهت کاهش حشرات...

۰

دلایل ترک خوردن میوه انار و راهکارهای مقابله با آنها

دلایل ترک خوردن میوه انار و راهکارهای مقابله با آنها ترکیدگی میوه انار یکی از مهمترین بیماریهای فیزیولوژیکی خسارتزا در باغات ایران و دنیا محسوب میشود و بعد از کرم گلوگاه انار ، بیشترین...

۰

آموزش تغذیه و کوددهی درخت انار

آموزش تغذیه و کوددهی درخت انار نکته مهم : تغذیه درخت انار باید به موقع و به اندازه باشد درخت انار ، همانند سایر گیاهان ، برای رشد و نمو و باردهی به ۱۶...