برچسب: استفاده از کائولین در باغات انار

۰

آفتاب سوختگی میوه انار و کائولین / استفاده از کائولین در باغات انار

آفتاب سوختگی میوه انار و کائولین استفاده از کائولین در باغات انار کائولین ماده ای معدنی حاوی سیلیکات های آلومینیوم است که غیر سمی بوده و علاوه بر مصارف صنعتی ، جهت کاهش حشرات...