برچسب: اسکب انار

۰

بیماری قارچ اسکب انار

بیماری قارچ اسکب انار عارضه مومیایی شدن میوه انار عارضه مومیایی شدن میوه انار یکی از آفات شایع میوه انار در شمال کشور می باشد . این عارضه که حاصل از شیوع بیماری های...