برچسب: تعریف روستا در قانون

۰

بافت روستاهای ایران

بافت روستاهای ایران : بافت روستاهای ایران متاثر از عوامل گوناگونی همچون توپوگرافی ، ویژگی های اقلیمی، قابلیت های اقتصادی ، منابع آب و … بوده است. این عوامل موجب شده اند که بافت...

۰

چگونگی شکل گیری روستاها در ایران

چگونگی شکل گیری روستاها در ایران : جامعه شناسان معتقدند در هزاره های اول پیش از میلاد ، گروه های کوچ نشینی که به کار شکار و دامپروری مشغول بودند ، از سرزمین های...

۱

تعریف روستا در اذهان

تعریف روستا در اذهان : در ذهن انسانها ، کلمه ی روستا مترادف با زیبایی، سادگی، راحتی، فراغت، صلح ، صفا ، آرامش و مناظر زیبا و دلنشین است . روستایی کسی است که...

۰

تعریف روستا در قانون

تعریف روستا در قانون :      ماده ۲ فصل اول قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ، مصوب تیر ۱۳۶۲، روستا را چنین تعریف می‌کند: روستا واحد مبداء تقسیمات کشوری است که از لحاظ...