برچسب: روستاهای ایران

۰

روستاهای بخش دودانگه شهرستان ساری

روستاهای بخش دودانگه شهرستان ساری     دهستان بنافت ‌به مرکزیت روستای سنگده مشتمل بر ۱۱ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر است: پاچی جورجاده جیجاد دادوکلاه درزیکلاه سنگده سودکلاه میانا وزملا ولیک‌بن...

۰

روستاهای بخش چهاردانگه شهرستان ساری

معرفی روستاهای بخش چهاردانگه شهرستان ساری دهستان پشت‌کوه ‌به مرکزیت روستای تلماردره مشتمل بر ۱۵ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر است : اراء اروست ایول برد پشرت تلمادره شعبانخیل قلعه‌سر کردمیر کوات...

۰

فھرست روستاھای استان مازندران

فھرست روستاھای استان مازندران شھرستان آمل -دھستان بالا لاریجان اخا ، ترا ، دینان ، شاھان دشت ، شمس آباد ، شنگلده ، گلپاشا ، لارین ، نھر ، ھاره ، اخازیر ، وانا...