برچسب: روستای باغک

باغ انار باغک قم ۰

روستای باغک قم

باغک، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان قم در استان قم می باشد این روستا در دهستان قمرود قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۸ نفر...

باغ انار باغک قم ۰

باغ انار آقای ایلانلو روستای باغک قم

باغ انار آقای ایلانلو روستای باغک قم باغک، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان قم در استان قم می باشد این روستا در دهستان قمرود قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران...