برچسب: روستا کجاست ؟

۰

بافت روستاهای ایران

بافت روستاهای ایران : بافت روستاهای ایران متاثر از عوامل گوناگونی همچون توپوگرافی ، ویژگی های اقلیمی، قابلیت های اقتصادی ، منابع آب و … بوده است. این عوامل موجب شده اند که بافت...

۰

چگونگی شکل گیری روستاها در ایران

چگونگی شکل گیری روستاها در ایران : جامعه شناسان معتقدند در هزاره های اول پیش از میلاد ، گروه های کوچ نشینی که به کار شکار و دامپروری مشغول بودند ، از سرزمین های...

۰

معنی روستا چیست ؟ روستا کجاست ؟

معنی روستا چیست ؟ روستا کجاست ؟ در مورد معنای روستا که در عرف به آن ده، آبادی، قلعه، دهکده یا قریه نیز گفته می‌شود تعاریف متعددی گفته شده، ولی جان کلام را ادیب...