برچسب: عکس خانه روستایی

۰

معماری سنتی روستاهای ایران در حال نابودیست ؟

معماری سنتی روستاهای ایران در حال نابودیست ؟   معماری سنتی روستاهای ایران به دلیل تنوع جغرافیایی، اقلیمی و گوناگونی فرهنگی بسیار متنوع می باشد . در برخی از مناطق ، خانه های روستایی...