برچسب: عکس هزارجریب

۰

هزارجریب دامغان کجاست ؟ نقشه هزارجریب دامغان

هزارجریب دامغان کجاست ؟ هزارجریب دامغان جزئی از هزارجریب بزرگ است که در شمال غربی شهرستان دامغان قرار دارد.منطقه هزارجریب دامغان ، شامل ۳ روستای اگره ، سرخده و سیاه پره از دهستان تویه...

۰

هزارجریب مهدیشهر کجاست ؟ نقشه هزارجریب مهدیشهر

هزارجریب مهدیشهر کجاست ؟ هزارجریب مهدیشهر جزئی از هزارجریب بزرگ است که در شمال و شمال شرقی شهرستان مهدیشهر قرار دارد.منطقه هزارجریب مهدیشهر ، شامل ۱۶ روستا و شهر است که ۲ روستای چاشم...

۱

هزارجریب نکا کجاست ؟

هزارجریب نکا کجاست ؟ هزارجریب نکا جزئی از هزارجریب بزرگ است که در جنوب شرقی شهرستان نکا قرار دارد.منطقه هزارجریب نکا ، تقریباً منطبق بر تمامی بخش هزارجریب ( شامل ۲۲ روستای دهستان استخرپشت...