برچسب: معنی روستا چیست ؟

۰

معنی روستا چیست ؟ روستا کجاست ؟

معنی روستا چیست ؟ روستا کجاست ؟ در مورد معنای روستا که در عرف به آن ده، آبادی، قلعه، دهکده یا قریه نیز گفته می‌شود تعاریف متعددی گفته شده، ولی جان کلام را ادیب...