برچسب: نهال انار

۰

معرفی و فروش نهال انار ملس ممتاز

معرفی انار ملس ممتاز از مجموع بیش از ۷۵۰ رقم اناری که در ایران کشت میشود ، ۱۰ رقم از آنها از ارقام برتر هستند و حدود ۳۵ درصد از باغات انار کشور زیر...